Odliczamy do RODO

Uwaga! Pół roku do RODO. GIODO zachęca do przeprowadzenia testu gotowości

Od 25 listopada 2017 r. administratorom danych pozostanie już tylko pół roku, by dostosować przetwarzanie danych osobowych do przepisów RODO.

GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.

Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

GIODO przeszkoli ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.

Ostatnie w 2017 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor opieki społecznej.

Do wyrobienia Karty Seniora niepotrzebna kserokopia dowodu osobistego

Na skutek interwencji GIODO rada miasta odstąpiła od żądania, by do wniosku o wydanie Karty Seniora dołączana była kserokopia dowodu osobistego.

Reforma przepisów
Element graficzna - reforma przepisów
Ikony na skróty Jeśli chcesz złożyć skargę Schengen Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki Elektroniczna skrzynka podawcza Program Twoje dane – twoja sprawa

Serwisy GIODO: