Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla dedykowanych systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

Ogłoszenie o przetargu na dostęp do bazy aktów prawnych dla Biura GIODO

Zamówienie publiczne na zakup odnowienia licencji dla systemów wymagających aktualizacji, użytkowanych w Biurze GIODO

Zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie systemu zarządzania logami wraz z usługami instalacyjnymi

Zamówienie publiczne na zakup i dostawę nowych licencji dla oprogramowania

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego, tj. drukarek

Drugi Przetarg na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych, sanitarnych oraz papieru kserograficznego dla Biura GIODO

Ogłoszenie o przetargu za zakup wraz z dostawą materiałów biurowych, sanitarnych oraz papieru kserograficznego dla Biura GIODO

Zamówienie publiczne na zakup z dostawą sprzętu komputerowego (stacje robocze, laptopy, drukarki, urządzenia archiwizujące dane)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z dostawcami materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących własnością Biura GIODO

Zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie programu FK, Kadry, Płace i Środki Trwałe wraz z usługą wsparcia technicznego.

Zamówienie publiczne "Ogłoszenie o przetargu na zakup szaf metalowych, regałów metalowych z montażem oraz wykonanie prac adaptacyjno-remontowych powierzchni magazynowych dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zamówienie publiczne na zakup usługi wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania ArcServe UPD Premium Edition na 12 procesorów

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i pracami instalacyjnymi (serwery - 2 szt.)

Zamówienie publiczne na usługi wsparcia technicznego praz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70'1-70'5 Kodeksu Cywilnego na usługi udostępniania łącza dostępowego do Internetu oraz łącza transmisji danych

Archiwum

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006