Krajowe

Ustawy wprowadzające zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [120 kB] Ustawa z dnia 16 września 2011 r o wymianie informacji między organami ścigania państwa członkowskich Unii Europejskiej (Dz U Nr 230 poz 1371)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-01-04 13:50:37
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [53 kB] Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-07 07:43:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [14 kB] Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-12-30 15:27:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [12 kB] Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 41, poz. 233)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-05-28 15:20:16
Plik w formacie .pdf [41 kB] Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708)
Dotyczy art. 43 ust. 2  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [101 kB] Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)
Dotyczy art. 18 ust. 2; 43 ust. 1 pkt 6  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [178 kB] Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 33, poz. 285)
Dotyczy art. 2 ust. 2; art. 3; art. 3a; art. 7 pkt 4,5,6,7; art. 12a; art. 13 ust. 2; art. 14, art. 15 ust.1, art. 18 ust. 1; art. 22 a; art. 23 ust. 1 pkt 2,3,5; art. 24 ust. 1 pkt 3; art. 25 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 2,4,5; art. 29 ust. 1; art. 30 pkt 2; art. 31ust. 3,5; art. 31 a; art. 32 ust. 1 pkt 5a, art. 33 ust. 1, rozdział 5: art. 36,37,38,39,39a; art. 41 ust. 1 pkt 2,3,3a,6,7, ust. 2; art. 42 ust. 1,3,4; art. 43 ust. 1 pkt 3,4; art. 44 ust. 1 pkt 3, ust. 2,3; art. 44a; art. 45; art. 46; art. 46a; rozdział 7: tytuł; art. 47 ust. 1, 3; art. 48.  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [98 kB] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. Nr 153, poz. 1271)
Dotyczy art. 21 ust. 2  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [302 kB] Tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
Plik w formacie .pdf [99 kB] Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002r., Nr 74, poz. 676)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
Plik w formacie .pdf [103 kB] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 100, poz. 1087)
Dotyczy art. 6; art. 7 pkt 2a, 2b; art. 14 pkt 1; art. 15; art. 18 ust. 2a; art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5; art. 23 ust. 4; art. 24 ust. 2; art. 25 ust. 2 pkt 4,5,6; art. 26a; art. 27 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 8,9,10; art. 28, art. 32 ust. 1 pkt 8,9; art. 32 ust. 2,3,3a; art. 35 ust. 3; art. 36, art. 41 ust. 1 pkt 4a,7; art. 43 ust. 1 pkt 1a; art. 43 ust. 2  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [45 kB] Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz U. Nr 42, poz.509)
Dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 5  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [48 kB] Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. (Dz. U. Nr 49, poz. 474)
Dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 5  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [50 kB] Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. (Dz. U. Nr 116, poz. 1216)
Dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 2 a  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [50 kB] Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. (Dz. U. Nr 50, poz. 580)
Dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 2  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [47 kB] Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz. U. Nr 12, poz.136)
Dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [293 kB] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [59 kB] Porównanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) z przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r., Nr 229, poz. 1497).