Krajowe

Przepisy proceduralne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2012-09-12
Wprowadził informację: Robert Czapski2006-07-28 11:27:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi postępowanie w sprawach należących do jego kompetencji według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że odmienne uregulowania znajdują się w ustawie o ochronie danych osobowych.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [279 kB] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. tekst jednolity z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-05-16 17:20:20
Plik w formacie .pdf [794 kB] Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954)  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-14 14:20:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47