]]>

GIODO przypomina, że prawo nie zezwala na wysyłanie spamu,

czyli niezamówionych informacji handlowych.

Ich nadawca może za to zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Submit a complaint Electronic inbox Files Registration Information and advice
GIODO sites
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Polish

The Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (unified text: Journal of Laws of 2014, item 1182 with amendments)

You are kindly invited to get acquainted with communiqués of the Inspector General for Personal Data Protection on the amendment to the Act on Personal Data Protection available in the section Questions & Answers