Krajowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [161 kB] Obowiązujący do dnia 30-04-2004 r. tekst rozporządzenia:
Dz. U. z 1998 r. z Nr 80, poz. 521, ze zm.  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [119 kB] Zmiany: z dnia 1 października 2001 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1306)  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [124 kB] Tekst pierwotny: z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 521)  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski