Krajowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [276 kB] Obowiązujący do dnia 30-04-2004 r. tekst rozporządzenia:
Dz. U. z 1998 r. Nr 80, poz. 522, ze zm.

Załączniki:  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [100 kB] Załącznik 1 - Wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru.  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [228 kB] Załącznik 2 - Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji.  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [109 kB] Załącznik 3 - Wzór upoważnienia imiennego.  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [130 kB] Załącznik 4 - Wzór legitymacji służbowej Inspektora GIODO.

Zmiany:  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [129 kB] z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 49)  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [146 kB] z dnia 2 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 1081)  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [147 kB] z dnia 3 września 2002 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1285)  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [144 kB] z dnia 20 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 545)
 
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [119 kB] Tekst pierwotny: z dnia 3 czerwca 1998 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 522)  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski