]]>Uwaga!

GIODO zatrudni prawników

Wymagania dla kandydatów:

  • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz procedury administracyjnej,
  • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Termin przesyłania ofert - 14 sierpnia 2015 r.


Szczegółowe informacje


Strona główna Prawo Decyzje GIODO
Decyzje GIODO

Wydane decyzje

Według rodzaju instytucji

Według zagadnień

Zasady prowadzenia postępowania

Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej (art. 22 ustawy o ochronie danych osobowych).