]]>

Strona główna Prawo Decyzje GIODO
Decyzje GIODO

Zasady prowadzenia postępowania

Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej (art. 22 ustawy o ochronie danych osobowych).

Wydane decyzje

Według zagadnień

Według rodzaju instytucji