Strona główna Prawo Wystąpienia, sygnalizacje, wnioski GIODO
Wystąpienia, sygnalizacje, wnioski GIODO

Wystąpienia i Wnioski GIODO

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-07-22
Wprowadził informację: 2009-04-27 11:31:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W ramach realizacji swoich uprawnień oraz mając na uwadze potrzebę ciągłego doskonalenia ochrony danych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących podmiotami prawnymi oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych wystąpienia  zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor może również występować do właściwych organów  z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, jest obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku na piśmie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.*

*obowiązek ten wprowadza art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1497), który wszedł w życie 7 marca 2011 r.

Wystąpienia GIODO*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2017

Sygnalizacje / wnioski GIODO

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001