marketingu

Czy podmiot przeprowadzający badania marketingowe, może pozyskiwać i przechowywać numery telefonów respondentów, aby następnie móc się z nimi skontaktować w celu skontrolowania pracy ankieterów?

Czy powiatowy rzecznik konsumentów jest uprawniony do pozyskania od serwisu aukcyjnego pełnych danych adresowych osoby sprzedającej towar w celu ich przekazania osobie, która wystąpiła do rzecznika ze skargą?

Czy firma może przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu promocji produktów lub usług innej firmy?

Czy firma marketingowa, która kupiła bazę danych osobowych od innego podmiotu, powinna powiadomić każdą osobę o tym, że przetwarza jej dane?

Czy firma może przetwarzać dane osobowe w celu marketingu własnych produktów i usług, pomimo wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą?

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest ujawnienie na antenie radia, będącego organizatorem konkursu, danych osób w nim uczestniczących?

Czy można gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w postaci odcisku linii papilarnych palca dla celów marketingowych i promocyjnych?

W jaki sposób agencja reklamowa może przeprowadzić zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych akcję promocyjną, polegającą na zebraniu adresów e-mail i przekazaniu ich swojemu klientowi do celów marketingowych? Czy można wysyłać informacje na adresy e-mail, które znajdują się w posiadanej bazie danych, bez pozyskiwania każdorazowo zgody osób, do których kierowana będzie korespondencja?