Strona główna Współpraca W ramach "Funduszy Europejskich"
W ramach "Funduszy Europejskich"

Badania GIODO na temat ochrony danych i prywatności dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

III spotkanie konsorcjum

II spotkanie konsorcjum

I spotkanie konsorcjum

Bezpiecznie korzystanie z Internetu i komórek

Projekt wizyty studyjnej realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Projekt wizyty studyjnej realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Projekt partnerski realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci

Informacje ogólne

Projekt partnerski LdV- I spotkanie

II edycja projektu wymiany realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci

II edycja projektu wymiany realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci

Portal informacyjno-szkoleniowy "eduGIODO" – nowe źródło informacji o ochronie danych osobowych

Portal informacyjno-szkoleniowy "eduGIODO" – nowe źródło informacji o ochronie danych osobowych

Projekt wymiany realizowamy w ramach Programu Leonardo da Vinci

Projekt wymiany realizowamy w ramach Programu Leonardo da Vinci

Warszataty GIODO i Komisji Europejskiej

Warszataty GIODO i Komisji Europejskiej

Platforma elektronicznej komunikacji z GIODO "E-GIODO"

Platforma elektronicznej komunikacji z GIODO "E-GIODO"

Nowy projekt partnerski w ramach LdV

Nowy projekt partnerski w ramach LdV

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

III edycja projektu wymian realizowana w ramach programu LdV

III edycja projektu wymian realizowana w ramach programu LdV

Projekt ARCADES (Wprowadzenie kwestii związanych z ochroną danych oraz prywatnością do szkół w Unii Europejskiej)

Projekt ARCADES rozpoczęty

Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach

Projekt PHAEDRA

Rezultaty pierwszych warsztatów projektu PHAEDRA

Informacje ogólne

Oświadczenie prasowe z 20 lutego 2013 r.

Spotkanie w Brukseli z organami ochrony danych

Konsultacje z ICO i CNIL

Projekt PHAEDRA II

Projekt PHEADRA II rozpoczęty.

Pierwszy raport w ramach projektu PHAEDRA II już dostępny.

Publikacja „Enforcing privacy: lessons from current implementations and perspectives for the future” wydana w ramach projektu PHAEDRA

Erasmus+ "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie szkolnictwa wyższego”

Spotkanie w ramach projektu Erasmus+