Przekazywanie danych do państwa trzeciego

DESiWM/DEC-638/16

Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-630/16

Decyzja z 20 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-444/16

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-220/16

Decyzja z dnia 23 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DESiWM/DEC-199/16

Decyzja z dnia 10 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DESiWM/DEC-85/16

Decyzja z dnia 29 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DESiWM/DEC-32/16

Decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DESiWM/DEC-854/15

Decyzja z 27 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do podmiotu w Kanadzie ze względu na to, iż Komisja Europejska uznała Kanadę za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (tzw. ustawy PIPEDA)

DESiWM/DEC-850/15

Decyzja z 23 października 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-849/15

Decyzja z 23 października 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-766/15

Decyzja z 17 września 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-690/15

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-614/15

Decyzja z 24 lipca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-469/15

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-459/15

Decyzja z 2 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-108/15

Decyzja z 13 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-95/15

Decyzja z 12 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-69/15

Decyzja z 4 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-65/15

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie przez administratora standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-62/15

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-1207/14

Decyzja z 22 grudnia 2014 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do Republiki Indii

DESiWM/DEC-886/14

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DESiWM/DEC-891/14

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-892/14

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-893/14

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-883/14

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Panamie i Malezji.

DESiWM/DEC-884/14

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-885/14

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-826/14

Decyzja z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DESiWM/DEC-1249/13

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1250/13

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1251/13

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1252/13

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1248/13

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1172/13

Decyzja dnia 7 listopada 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1136/13

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-1137/13

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku 1.

DESiWM/DEC-902/13

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-903/13

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-769/13

Decyzja z dnia 19 lipca 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DIS/DEC-594/13/33495,33503

Decyzja z dnia 27 maja 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

DESiWM/DEC-278/13

Decyzja z dnia 8 marca 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM-215/13

Decyzja z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-160/9694/13

Decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-125/13/8372

Decyzja z dnia 11 lutego 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-57/13/3916

Decyzja z dnia 22 stycznia 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowania umowy opartej na standardowych klauzulach umownych, do odbiorców w Państwie Izrael oraz w Nowej Zelandii. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do odbiorców w pozostałych państwach trzecich, wskazanych we wniosku.

DESiWM/DEC-1286/78465/12

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1287/78466/12

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1276/78213/12

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1275/48200/12

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1282/12/78298

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1281/78303/12

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1272/12/78196

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1273/12/78191

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1274/78182/12

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM-945/60097/12

Decyzja z dnia 4 października 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Republice Indii.

DESiWM/DEC-285/12/22452

Decyzja z dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Republice Indii.

DESiWM/DEC-286/12/22469/12

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-287/12/22483

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-288/12/22510

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM-DEC-1109/11/64632

Decyzja z dnia 30 grudnia 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę na Ukrainie.

DESiWM/DEC-866/11/49641

Decyzja z dnia 18 października 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Japonii.

DESiWM/DEC-85/4216/09 dot. DESiWM-41-28/08

Decyzja GIODO z dnia 10 lutego 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do spółki z siedzibą w Republice Korei.

DESIWM/DEC-133/6101/09 dot. DESIWM-41-10/08

Decyzja GIODO z 23 lutego 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-406/18293/09 dot. DESIWM-41-1/08

Decyzja GIODO z 20 maja 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-440/19191/09 dot. DESIWM-41-20/07

Decyzja GIODO z 26 maja 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-441/19192/09 dot. DESIWM-41-21/07

Decyzja GIODO z 26 maja 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-486/20151/09 dot. DESIWM-41-14/09

Decyzja GIODO z 2 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-485/20147/09 dot. DESIWM-41-12/09

Decyzja GIODO z 2 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-482/20182/09 dot. DESIWM-41-16/09

Decyzja GIODO z 2 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-509/21019/09 dot. DESIWM-41-13/09

Decyzja GIODO z 9 czerwca 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-888/32602/09 dot. DESIWM-41-26/09

Decyzja GIODO z 8 września 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-889/32607/09 dot. DESIWM-41-27/09

Decyzja GIODO z 8 września 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1003/37104/09 dot. DESIWM-41-36/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1004/37114/09 dot. DESIWM-41-37/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1009/37078/09 dot. DESIWM-41-38/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1008/37080/09 dot. DESIWM-41-39/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1007/37084/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1006/37086/09 dot. DESIWM-41-41/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1005/37090/09 dot. DESIWM-41-42/09

Decyzja GIODO z 12 października 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1146/42078/09 dot. DESIWM-41-23/09

Decyzja GIODO z 16 listopada 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1219/45176/09 dot. DESIWM-41-22/09

Decyzja GIODO z 4 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1248/46344/09 dot. DESIWM-41-24/09

Decyzja GIODO z 10 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1292/48027/09 dot. DESIWM-41-30/09

Decyzja GIODO z 22 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1325/48358/09 dot. DESIWM-41-48/09

Decyzja GIODO z 28 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESIWM/DEC-1326/48363/09 dot. DESIWM-41-49/09

Decyzja GIODO z 28 grudnia 2009 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

DESiWM/DEC- 614/35581/11

Decyzja z dnia 27 listopada 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 615/35586/11

Decyzja z dnia 27 listopada 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 616/35591/11

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 617/35595/11

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 618/35598/11

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 619/35605/11

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 620/35612/11

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 621/35614/11

Decyzja z dnia 27 lipca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-494/28764/11

Decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-244/11/13775

Decyzja z dnia 28 marca 2011 r. o odmowie wyrażenia zgody na przekazanie danych ujawniających pochodzenie etniczne pracownika, do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych. Pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych.

DESiWM/DEC-1385/50319/10

Decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów mających siedziby w Republice Argentyńskiej i w Kanadzie, a także do jednej ze wskazanych we wniosku spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców wskazanych we wniosku.

DESiWM/DEC-1386/50332/10

Decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów mających siedziby w Republice Argentyńskiej i w Kanadzie, a także do jednej ze wskazanych we wniosku spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców wskazanych we wniosku.

DESiWM/DEC-1387/50339/10

Decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów mających siedziby w Republice Argentyńskiej i w Kanadzie, a także do jednej ze wskazanych we wniosku spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców wskazanych we wniosku.

DESiWM/DEC-1389/50349/10

Decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów mających siedziby w Republice Argentyńskiej i w Kanadzie, a także do jednej ze wskazanych we wniosku spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców wskazanych we wniosku.

DESiWM/DEC-1296/46437/10

Decyzja z dnia 24 listopada 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do podmiotów mających siedziby w Republice Indii, Republice Kostaryki i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, na podstawie umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy, zawierającej zestaw standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-1245/43944/10

Decyzja z dnia 5 listopada 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów z siedzibą w Republice Bułgarii, Republice Cypryjskiej, Królestwie Niderlandów, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Baliwacie Guernsey i Jersey, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, na podstawie wielostronnej umowy wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych wymienionych we wniosku odbiorców danych.

DESiWM/DEC-1246/43937/10

Decyzja z dnia 5 listopada 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów z siedzibą w Republice Bułgarii, Republice Cypryjskiej, Królestwie Niderlandów, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Baliwacie Guernsey i Jersey, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, na podstawie wielostronnej umowy wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych wymienionych we wniosku odbiorców danych.

DESiWM/DEC-1248/43932/10

Decyzja z dnia 5 listopada 2010 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do podmiotów z siedzibą w Republice Bułgarii, Republice Cypryjskiej, Królestwie Niderlandów, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Baliwacie Guernsey i Jersey, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, na podstawie wielostronnej umowy wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych wymienionych we wniosku odbiorców danych.

DESiWM/DEC-1249/43865/10

Decyzja z dnia 5 listopada 2010 r. o umorzeniu postępowania w odniesieniu do danych dotyczących osób, które uprzednio wyraziły pisemną zgodę na przekazanie danych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Republice Singapuru, Królestwie Tajlandii, Związku Australijskim, Republice Peru, Republice Indii i Republice Filipin. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców danych na podstawie standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-274/11152/10

Decyzja z dnia 16 marca 2010 r. o umorzeniu postępowania w odniesieniu do danych dotyczących osób, które uprzednio wyraziły pisemną zgodę na przekazanie danych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Republice Singapuru, Królestwie Tajlandii, Związku Australijskim, Republice Peru, Republice Indii, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Filipin. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców danych, na podstawie standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-275/11155 /10

Decyzja z dnia 16 marca 2010 r. o umorzeniu postępowania w odniesieniu do danych dotyczących osób, które uprzednio wyraziły pisemną zgodę na przekazanie danych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Republice Singapuru, Królestwie Tajlandii, Związku Australijskim, Republice Peru, Republice Indii, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Filipin. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców danych, na podstawie standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC- 1215/45182/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1214/45184/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Filipin, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1218/45177/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Filipin, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1216/45179/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1211/45189/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1212/45188/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1213/45186/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1218/45177/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Filipin, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1216/45179/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC- 1217/45178/09

Decyzja z dnia 4 grudnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1196/44460/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1195/44464/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1194/44469/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1193/44474/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1190/44478/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1191/44477/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-1197/44453/09

Decyzja z dnia 30 listopada 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Filipin, na podstawie przyjętych rozwiązań umownych opartych o klauzule umowne.

DESiWM/DEC-525/21822/09

Decyzja z dnia 16 czerwca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-506/21016/09

Decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Indiach, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-507/21017/09

Decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Indiach, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-508/21018/09

Decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Indiach, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-484/20145/09 dot. DESiWM-41-10/09

Decyzja z dnia 2 czerwca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-483/20143/09 dot. DESiWM-41-7/09

Decyzja z dnia 2 czerwca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM-364/16479/09

Decyzja z dnia 7 maja 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców z siedzibą w Chinach i Tajwanie, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-364/16479,16480/09

Decyzja z dnia 7 maja 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do odbiorców z siedzibą w Chinach i Tajwanie, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM-DEC-333/15006/09

Decyzja z dnia 27 kwietnia 2009 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Brazylii i Chińskiej Republice Ludowej, na podstawie zastosowanego alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-297/12981/09

Decyzja z dnia 10 kwietnia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Republice Indii, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-268/11399/09

Decyzja z dnia 31 marca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Malezji i Indiach, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESIWM/DEC-270/09/11420

Decyzja z dnia 31 marca 2009 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne.

DESIWM/DEC-269/09/11402

Decyzja z dnia 31 marca 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Malezji i Indiach, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-2/122/09

Decyzja z dnia 5 stycznia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-3/123/09

Decyzja z dnia 5 stycznia 2009 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-805/34147/08

Decyzja z dnia 10 grudnia 2008 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Wietnamie, na podstawie zastosowanych rozwiązań umownych.

DESiWM/DEC-407/16702/08

Decyzja z dnia 2 lipca 2008 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie zastosowanych rozwiązań umownych.

DESiWM/DEC-360/14983/08

Decyzja z dnia 13 czerwca 2008 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Tajlandii, Republice Południowej Afryki, Australii, Brazylii i Meksyku, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-361/14986/08

Decyzja z dnia 13 czerwca 2008 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Tajlandii, Republice Południowej Afryki, Australii, Brazylii i Meksyku, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-360/14983/08

Decyzja z dnia 13 czerwca 2008 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Tajlandii, Republice Południowej Afryki, Australii, Brazylii i Meksyku, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-359/14981/08

Decyzja z dnia 13 czerwca 2008 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców z siedzibą w Tajlandii, Republice Południowej Afryki, Australii, Brazylii i Meksyku, na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-198/7654/08

Decyzja z dnia 26 marca 2008 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w Republice Południowej Afryki, Tajlandii, Australii, Brazylii i Meksyku, na podstawie umowy o międzynarodowym przekazywaniu danych, zawierającej zmodyfikowane postanowienia standardowych klauzul umownych.

DESiWM/DEC-197/7652/08

Decyzja z dnia 26 marca 2008 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w Republice Południowej Afryki, Tajlandii, Australii, Brazylii i Meksyku, z uwagi na to, że Wnioskodawca nie był w momencie składania wniosku administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

DESiWM/DEC-196/7648/08

Decyzja z dnia 26 marca 2008 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w Republice Południowej Afryki, Tajlandii, Australii, Brazylii i Meksyku, z uwagi na to, że Wnioskodawca nie był w momencie składania wniosku administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

GI-DEC-DESiWM-11/07/44

Decyzja z dnia 16 października 2007 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Indiach. Wnioskodawca wniósł wniosek o umorzenie postępowania o udzielenie zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego uzasadniając, że dane będą przekazywane do Indii za zgodą pracowników.

GI-DEC-DESiWM-9/07/17

Decyzja z dnia 6 sierpnia 2007 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanego alternatywnego zestawu klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-3/07/16

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-8/07/21

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-4/07/17

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą na Filipinach, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-6/07/19

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą na Filipinach, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC--DESiWM-7/07/20

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-5/07/18

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Republice Indii, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-2/07/15

Decyzja z dnia 25 maja 2007 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DESiWM-1/07

Decyzja z dnia 7 maja 2007 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wnioskodawca wniósł wniosek o umorzenie postępowania o udzielenie zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego. W uzasadnieniu wskazał, że dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki za zgodą pracowników.

GI-DEC-DP-247/06/667

Decyzja z dnia 7 lipca 2006 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DP-248/06/668

Decyzja z dnia 7 lipca 2006 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w Hongkongu, Indiach, Sri Lance i Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie zastosowanego alternatywnego zestawu wzorcowych klauzul umownych.

GI-DEC-DP-78/06/254

Decyzja z dnia 9 marca 2006 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorcy z siedzibą w Indiach, na podstawie zastosowanych wzorcowych klauzul umownych.