Eurodac

Grupa Koordynująca Nadzór nad Eurodac

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2009-12-08
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2010-01-07 14:16:50
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21

 

Nadzór nad systemem Eurodac sprawuje Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele krajowych organów nadzorczych nad Eurodac pochodzący z każdego z państw członkowskich. Wchodzą oni w skład Grupy Koordynującej. Każdy z członków Grupy Koordynującej zostaje wyznaczony przez organ nadzorczy, który reprezentuje. Jeśli państwo członkowskie wyznaczyło więcej niż jeden organ nadzorczy, organy te wyznaczają wspólnego przedstawiciela.

 

Dodatkowe informacje w języku angielskim dostępne są na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/CEurodac 

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [34 kB] Zasady postępowania  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Sekretariat Grupy Koordynującej nadzór nad Eurodac
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:14:58
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21
Plik w formacie .pdf [142 kB] Raport z pierwszej inspekcji  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Sekretariat Grupy Koordynującej nadzór nad Eurodac
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:13:33
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21
Plik w formacie .pdf [236 kB] Raport z drugiej inspekcji  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Sekretariat Grupy Koordynującej nadzór nad Eurodac
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:14:11
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21