Zbiory danych podlegające rejestracji

Czy należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osób zamawiających usługę newsletter?

Czy biblioteki mają obowiązek rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych prowadzonych przez siebie zbiorów danych czytelników?

Czy agencje zatrudnienia powinny zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych kandydatów do pracy – osób poszukujących pracy?

Czy szkoła posiadająca rejestr uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach powinna zgłosić taki zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy zbiór danych osobowych tworzony na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej należy rejestrować u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Czy organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłaszać do rejestracji GIODO zbiory zawierające dane osobowe wolontariuszy?

Czy należy zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych przetwarzanych nie tylko w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, lecz także na potrzeby realizacji innych elementów umowy kupna-sprzedaży refundowanego towaru?

Czy zbiory danych osobowych osób, które wpłaciły 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy prowadzony w postaci papierowej rejestr przychodzących i wychodzących pism jest zbiorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i czy podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Czy podlega rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych przetwarzanych w starostwie dotyczący radnych?

Czy Urząd Miasta jest zobowiązany do rejestracji zbioru stanowiącego ewidencję licencji na transport drogowy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, skoro w zbiorze tym znajdują się dane przedsiębiorców ubiegających się o licencję?