Pozyskiwanie danych

DIS/DEC- 218/16/19879

Decyzja z 21 marca 2016 r. dotycząca zakresu danych osobowych pozyskiwanych przez operatora telekomunikacyjnego.

DIS/DEC-967/15/106825

Decyzja z 18 grudnia 2015 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie pozyskiwania bez podstawy prawnej, danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi - wykraczających poza zakres wskazany w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanych w rezultacie dokonywania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość).

DIS/DEC-954/15/105865

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby zmiana hasła do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób wnioskujących o wydanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia na podstawie przechowywanej przez Spółkę dokumentacji osobowej i płacowej następowała nie rzadziej niż co 30 dni.

DIS/DEC-844/15/93183

Decyzja z 21 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego zawartych w kopiach dokumentów tożsamości lub innych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości klientów.

DIS/DEC-441/15/41273

Decyzja z 26 maja 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych poprzez zaprzestanie przetwarzania numerów PESEL oraz usunięcie ww. numerów pozyskanych w celu ewidencji osób wchodzących do budynków Spółki oraz z nich wychodzących.

DOLiS/DEC-917/14/73257,73259,73260

DOLiS/DEC-773/14/61068,61070,61071

DOLiS/DEC-701/14/67355,67356

DOLiS/DEC-231/14

DOLiS/DEC-176/14/14716,14718

DOLiS/DEC-1045/13/63202,63208

DOLiS/DEC-1047/13/63525,63526,63529

DOLiS/DEC-1026/13

DOLiS/DEC-975/13/59306,59308

DOLiS/DEC-906/13/56409,56413

DOLiS/DEC-762/13

DOLiS/DEC-723/13/43442

DOLiS/DEC-690/13/40494,40507

DOLiS/DEC-676/13/39838,39841

DOLiS/DEC - 660/13/38808,38809

DOLiS/DEC-588/13

DOLiS/DEC-592/13/33390,33395

DOLiS/DEC-494/13/26812,26814

DOLiS/DEC-483/13/26104,26105

DOLiS/DEC-229/13/12622,12628,12637,12647,12655,12672,12687,12701

DOLiS/DEC-155/13

DOLiS/DEC-181/13/10107, 10110

DOLiS/DEC-114137941,7943

DOLiS/DEC-80/13

DOLiS/DEC-1/13

DOLiS/DEC-1044/12/64888,64893

DOLiS/DEC- 899/12

DOLiS/DEC- 868/12/56023,56028,56030

DOLiS/DEC- 532/12/36276,36277

DOLiS/DEC- 387/12/27889,27890

DIS/DEC-29/12/1717

DOLiS/DEC- 304/11

DOLiS/DEC- 142/11

DOLiS/DEC-142/11

DIS/DEC-37/2763/11

DOLiS/DEC-957/10/29459/10 dot. DOLiS-440-269/09 – decyzja nieprawomocna

Decyzja GIODO z dnia 22 lipca 2010 r. umarzająca postępowanie w sprawie pozyskiwania przez PGNiG danych osobowych za pomocą formularzy służących do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz aktualizacji umów sprzedaży paliwa zawartych przed 1 lipca 2007 r. – decyzja nieprawomocna

DIS/DEC-651/21887/10

DIS/DEC-1172/43212/09

Decyzja z 23 listopada 2009 r. utrzymująca w mocy decyzję dotyczącą zakazu przetwarzania linii papilarnych palców pracowników na potrzeby ewidencji czasu pracy