2001

27 lipca 2001 r.

Sygnalizacja GIODO do Ministra Zdrowia, z dnia 27 lipca 2001 r., w sprawie odmowy udostępnienia Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych z siedzibą w Krakowie, przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacji o ubezpieczonych i opłacanych przez nich składkach, w zakresie niezbędnym do realizacji ubezpieczenia zdrowotnego.

GI-DS-231/01

Wystąpienie GIODO skierowane do Ministra Zdrowia, z dnia 22 listopada 2001 r., dotyczące zgodności z przepisami prawa działań polegających na przekazywaniu dokumentacji medycznej pacjentów przez zakłady opieki zdrowotnej innym zakładom lub lekarzom rodzinnym bez wiedzy i zgody pacjentów.