2011

DOLiS-035-3868/11/64306

29 grudnia 2011 r. GIODO wystąpił do Ministra Gospodarki z zapytaniem, czy formularz CEIDG-1, na którym zgłaszane są informacje dotyczące przedsiębiorców nie powinien zostać dostosowany do wymogów nałożonych przez ustawę o statystyczne publicznej.

RPO-548554/I/07

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 sierpnia 2011 r. dotyczące nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (wykorzystanie wtórne), wraz z odpowiedzią GIODO

GI-035-12/11/40490

Sygnalizacja GIODO z 24 sierpnia 2011 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania monitoringu, wraz z opracowaniem "Wymagania w zakresie regulacji monitoringu" oraz odpowiedzią.

DOLiS – 035-474/11

Sygnalizacja GIODO z 18 lutego 2011 r. do Członków Zarządu Poczty Polskiej w sprawie niedokładnego niszczenia druków AWIZO umożliwiającego późniejsze odtworzenie znajdujące się na nich danych osobowych.

DOLiS-440-735/10

Sygnalizacja GIODO z 21 marca 2011 r. do Dyrektora Szpitala dotycząca udostępniania danych osobowych osobom do tego nieupoważanionym.

DOLiS-440-850/09

Sygnalizacja GIODO z 10 marca 2011 r. do Likwidatora Spółki w związku z udostępnieniem danych osobowych Skarżącej w sprawozdaniach finansowych spółki.

DOLiS-440-464/10

Sygnalizacja GIODO z 14 kwietnia 2011 r. do Prezydenta Miasta w związku z udostępnieniem z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych osobowych w zakresie szerszym niż wnioskowany.

DOLiS-440-850/09

Sygnalizacja GIODO z 10 marca 2011 r. do Likwidatora Spółki w związku z udostępnieniem danych osobowych Skarżącej w sprawozdaniach finansowych spółki.

DOLiS-035-2099/10

Sygnalizacja GIODO z dnia 21 lutego 2011 r. do Prezesa Rady Ministrów w celu stworzenia właściwych regulacji prawnych, które określą w sposób jednolity dla wszystkich gmin zasady pozyskiwania danych osobowych przez przedszkola i szkoły w procesie rekrutacji dzieci i młodzieży do tych placówek oraz wyeliminują problem nadmiernej i niejednokrotnie zbędnej ingerencji w prywatność osób uczestniczących w tym procesie. Wraz z  dołączoną odpowiedzią Pana Tomasza Arabskiego – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i notatką Rządowego Centrum Legislacji.

GIODO zajmował się tą kwestią już w 2010 r. Poniżej zamieszczone zostały linki to tych spraw:
http://www.giodo.gov.pl/1520063/id_art/3762/j/pl/,
http://www.giodo.gov.pl/1520063/id_art/3764/j/pl/,
http://www.giodo.gov.pl/1520063/id_art/3743/j/pl/

DOLiS-035/277/11

Sygnalizacja GIODO z 3 lutego 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zakresu danych dotyczących kandydatów na aplikację gromadzonych za pomocą kwestionariuszy osobowych.

DOLiS-035-80/11

 

Sygnalizacja GIODO z 13 stycznia 2011 r. do Minister Zdrowia w sprawie braku w ustawie o izbach aptekarskich szczegółowych przepisów dotyczących przetwarzania przez farmaceutów danych osobowych pacjenta, wobec którego farmaceuta sprawuje opiekę farmaceutyczną, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.