Odliczamy do RODO
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Wymogi formalne dotyczące skarg

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-21 10:43:08
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-07-13 13:47:46

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że rozpatruje skargi, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanych skarg powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności