2012 r.

GIODO w Brukseli o harmonizacji unijnego prawa ochrony danych osobowych.

Jaka przyszłość Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)?

Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń

Jaka przyszłość Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)?

GIODO wyjaśniał przedsiębiorcom zasady ochrony danych osobowych, 16.10.2012 r.

Jak monitorować bezpieczeństwo leków?, 3.10.2012 r.

Jak chronić dane osobowe w małych i średnich firmach?, 24-27.09.2012

XVIII Forum Teleinformatyki „Polska w cyfrowej chmurze?”

GIODO na VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, 5-7.09.2012 r.

GIODO z polskim środowiskiem bankowym o unijnej reformie prawa, 11.07.2012 r.

Debata o ochronie prywatności przy relacjonowaniu wyborów przez media ukraińskie

GIODO szkolił KRUS, 25.06.2012 r.

Szkolenie dla pracowników samorządu terytorialnego, 12.06.2012

GIODO w Urzędzie Miasta Sopotu, 24.04.2012 r.

Spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych w Telekomunikacji, 23-24 04.2012 r.

Spotkanie GIODO z przedstawicielami SKOK-u, 23.04.2012 r.

GIODO w Akademii Obrony Narodowej, 13.04.2012 r.

O danych osobowych na Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej, 22.03.2012 r.

Reforma unijnych przepisów oczami przedsiębiorców, 14.03.2012 r.

Kodeks Dobrych Praktyk dla Organizacji Pozarządowych

Szkolenie dla tłumaczy Komisji Europejskiej

GIODO z europosłami o ACTA i reformie unijnych przepisów, 24.01.2012 r.

Dzień Ochrony Informacji Niejawnych, 20.01.2012 r.

O unijnej reformie ochrony danych osobowych ze środowiskiem ubezpieczeniowym

Przedsiębiorcy pytali - GIODO odpowiadał, 25.05.2012 r.

GIODO zawarł porozumienie o współpracy z uczelnią z Rzeszowa, 7.05.2012 r.

Szkolenie dla sekretarzy gmin, miast i powiatów z Podkarpacia, 7.05.2012 r.

Prawo dla monitoringu wizyjnego? 25.04.2012 r.

Profilowanie klientów - spotkanie GIODO z reprezentantami banków, 24.11.2011 r.