Strona główna Prawo Reforma unijnych przepisów
Reforma unijnych przepisów

Informacje ogólne

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2012-03-21
Wprowadził informację: Robert Czapski2012-03-21 11:17:21
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja przyjęła pakiet zmian regulacji UE w zakresie ochrony danych, w tym wniosek dotyczący rozporządzenia zawierającego ogólne regulacje w zakresie ochrony danych oraz wniosek dotyczący dyrektywy zawierającej szczególne regulacje dotyczące ochrony danych dla sektora odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa

Planowane jest zastąpienie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie to akt, który obowiązywałby bezpośrednio w krajach członkowskich, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego. Dzięki jego wprowadzeniu nastąpiłaby pełna harmonizacja prawa materialnego w ramach UE i swobodnego przepływu tych danych.

Natomiast nowością w polskim systemie prawnym będzie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych i swobodnego przepływu tych danych, jako że zasady zawarte w zaprezentowanym projekcie nie są obecne w istniejących dziś polskich przepisach prawa.

Dokumenty

Plik w formacie .pdf [346 kB] Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-21 11:36:45
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [719 kB] Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-21 11:36:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [443 kB] Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-21 11:36:57
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [357 kB] Dokument Roboczy Służb Komisji  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-21 11:36:58
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [1226 kB] Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2012-03-21 11:48:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47