]]>

Strona główna Wydarzenia Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2012-09-21
Wprowadził informację: 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-02-12 11:55:36
  1. Wystąpienie pt. „Warunki przetwarzania danych zawartych w dokumentacji badań klinicznych, w świetle nowych ram ochrony danych osobowych w UE” podczas  Konferencji „Udostępnianie wyników badań klinicznych – przywilej czy obowiązek?”, zorganizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Organizatorzy: Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Filia Cochrane UJCM, Dział Kliniczny, Sekcja ds. badań klinicznych UJCM. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 20 maja 2016 r.
  2. „Ochrona danych osobowych w placówkach publicznych” to temat konsultacji podczas III Forum IT dla Kierowników w Administracji. Organizator: redakcja miesięcznika „IT w Administracji”. Zakopane, 21 kwietnia 2016 r.
  3. „Zasady postępowania z dokumentacją zgromadzoną w archiwach zakładowych jednostek wymiaru sprawiedliwości w świetle aktualnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych” – to tytuł wystąpienia podczas XIII Konferencji Szkoleniowo-Organizacyjnej Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa, 19-22 kwietnia 2016 r.

  4. Zagadnienia dotyczące transgranicznego przepływu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14), będą tematem wystąpienia podczas Międzynarodowej Konferencji organizowanej z inicjatywy New York State Bar Association („NYSBA”). Organizator: Gostyński i Wspólnicy Sp. k. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 8 kwietnia 2016 r.

  5. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni, zwłaszcza przez podmioty korporacyjne – to temat wystąpienia podczas VI Konferencji Naukowej „Ataki Sieciowe”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 5-6 kwietnia 2016 r.

  6. Prezentacja poświęcona ochronie danych osobowych w elektronicznej dokumentacji medycznej podczas Konferencji Naukowej pt. „Wpływ e-zdrowia na jakość i koszty opieki zdrowotnej”. Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 1 kwietnia 2016 r.
  7. Prezentacja opinii na temat powiązania aktów prawnych regulujących obszar komunikacji marketingowej oraz prawidłowego uzyskiwania zgody na przesłanie informacji handlowej, podczas debaty organizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta pt. „Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce”. Organizator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK, 16 marca 2016 r.