]]>

Strona główna Wydarzenia Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2012-09-21
Wprowadził informację: 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-02-05 14:05:28
 1. „Prawo do bycia zapomnianym oraz problematyka data miningu z perspektywy ochrony danych osobowych” – prezentacja podczas V Konferencji Naukowej „Ataki Sieciowe 2015”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 24 marca 2015 r.
 2. „Przetwarzanie danych osobowych banków w środowisku chmury obliczeniowej” – wystąpienie podczas Konferencji „Technologie ICT w bankach spółdzielczych”. Organizator: Multiexpo. Warszawa, 12-13 lutego 2015 r.
 3. „Transfery danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy” to temat wystąpienia podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii działającej w ramach British-Polish Chamber of Commerce (BPCC). Warszawa, siedziba Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) w Warszawie, 12 lutego 2015 r.
 4. „Zagadnienia ochrony danych osobowych w UE” – wystąpienie podczas spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego. Organizatorzy: Fundacja Panoptykon we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Warszawa, siedziba Biura Informacyjnego PE w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 26 stycznia 2015 r.
 5. Konferencja pt. „Egzekwowanie prywatności: wnioski z obecnego wdrażania i perspektywy na przyszłość”, kończąca projekt PHAEDRA. Organizatorzy: GIODO, Vrije Universiteit Brussel (VUB-LSTS) z Belgii, Trilateral Research & Consulting LLP z Wielkiej Brytanii oraz Universitat Jaume I z Hiszpanii. Kraków, 12 grudnia 2014 r.
 6. Zagadnienia związane z retencją danych, w szczególności w świetle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. – podczas Konferencji Naukowej pt. „Retencja danych telekomunikacyjnych – praktyka, orzecznictwo, postulaty de lege ferenda”. Organizatorzy: Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych. Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, 10 grudnia 2014 r.
 7. „Przepisy o ochronie danych osobowych w kontekście dzienników elektronicznych” – wystąpienie podczas Konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”. Organizator: Śląska Sieć Metropolitalna. Gliwice, 10 grudnia 2014 r.
 8. Bezpieczeństwo informacji i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – podczas Konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania. Przeciwdziałanie cyberatakom. Bezpieczeństwo informacji poufnych. Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych”. Organizatorzy: Giełda Papierów Wartościowych, EFICOM S.A. oraz Stowarzyszenie EuroCloud Polska. Warszawa, Sala Notowań w siedzibie warszawskiej giełdy, 1 grudnia 2014 r.
 9. Przetwarzanie danych biometrycznych w świetle zasad ochrony danych osobowych – podczas XI Konferencji Naukowej „BIOMETRIA 2014”. Organizatorzy: Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnika Warszawska. Warszawa, Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 27 listopada 2014 r.
 10. „Nowe wyzwania i zadania dla przedsiębiorców związane z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, w świetle nowych uregulowań UE” – wystąpienie podczas IV Central Eastern Europe Fraud and Risk Conference. Organizator: IBBC Group. Hotel Sofitel Victoria w Warszawie, 25 listopada 2014 r.
 11. „Przyszłość prawa do prywatności” – wystąpienie podczas konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Koło Naukowe Cyberlaw. Warszawa, 24 listopada 2014 r.
 12. „Ochrona danych i zatrzymywanie danych: ostatnie wydarzenia” – udział w sesji podczas ECTA Regulatory Conference 2014. Organizator: Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji. Bruksela, 18-20 listopada 2014 r.
 13. „Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony prawa do prywatności w świetle orzecznictwa ETPCz – podczas IX dorocznej Konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu”. Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 14 listopada 2014 r.
 14. „Czy potrzebne jest profilowanie obywateli? Dylematy prawa o ochronie prywatności” – wystąpienie podczas Warsztatów pt. „Ochrona danych w związku z postępowaniami w sprawie oszustw korporacyjnych i zapobieganiem tego typu oszustwom”. Organizator: Urząd Ochrony Danych Osobowej Republiki Czeskiej. Praga, 7 listopada 2014 r.
 15. „Nowe granice – granice ingerencji instytucji i służb państwa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli” – wystąpienie w III sesji pn. „Jak minimalizować zagrożenia wycieku wrażliwych informacji w instytucjach i przedsiębiorstwach. Niezbędne technologie, rozwiązania organizacyjne i środki ostrożności w dobie wielowymiarowych zagrożeń XXI wieku”, podczas Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad podziałami”. Organizator: Zarząd Targów Warszawskich. Warszawa, Warsaw Marriott Hotel, Congress Hall, 6 listopada 2014 r.
 16. Bezpieczeństwo informacji i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – podczas Konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania. Przeciwdziałanie cyberatakom. Bezpieczeństwo informacji poufnych. Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych”. Organizatorzy: Giełda Papierów Wartościowych, EFICOM S.A. oraz Stowarzyszenie EuroCloud Polska. Warszawa, Sala Notowań w siedzibie warszawskiej giełdy, 4 listopada 2014 r.
 17. Panel dyskusyjny: „Ograniczenia prawne w zakresie przetwarzania i wymiany danych” w bloku poświęconemu BIG DATA vs prawo i regulacje, podczas Think Big CEE Congress: BIG DATA. Organizator: MMC Polska, Warszawa, 4 listopada 2014 r.
 18. „Ochrona danych po ujawnieniu przez Snowdena informacji dotyczą programu PRISM – legalne ograniczenia zagranicznego i europejskiego wywiadu i nadzoru” – wystąpienie podczas Konferencji pt. „Zabezpieczenie prawa do ochrony danych w UE”. Organizator: ERA (Akademia Prawa Europejskiego). Paryż, 30-31 października 2014 r.
 19. Udział eksperta GIODO w Warsztacie Nr 3 poświęconym problematyce dostępu do informacji i prywatności w Internecie – podczas Warsztatów Zarządzania Internetem. Organizatorzy: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, NASK, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO). Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 30 października 2014 r.
 20. „Prawo przez pryzmat systemów wyszukiwania informacji. Najpowszechniejsze błędy prawników.” – podczas Konferencji „Lawyers In the Media Society”. Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Prawa i Informatyki Uniwersytetu Lapland. Łódź, Wydział Prawa i Administracji UŁ, 29 października 2014 r.
 21. Konferencja Naukowa na temat jawności i jej ograniczeń w postępowaniu sądowym, odbywająca się w ramach projektu badawczo – rozwojowego pt. "Model regulacji jawności i jej ograniczeń e demokratycznym państwie prawa". Organizatorzy: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, siedziba Sądu Apelacyjnego, 27 października 2014 r.
 22. „Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych” – wystąpienie podczas Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich. Organizator: Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 24-26 października 2014 r.
 23. Uwarunkowania i zagrożenia ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w RP – wystąpienie podczas Konferencji Naukowej „Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych” odbywającej się w ramach projektu badawczo – rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. Organizator: UKSW, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Wydawnictwo C.H. Beck. Kazimierz Dolny, 21-22 października 2014 r.
 24. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo publiczne a prawo obywateli do prywatności”. Organizator: Polska Akademia Nauk. Warszawa, Pałac Staszica, 20 października 2014 r.
 25. Zarządzanie informacjami w postępowaniu administracyjnym oraz postulaty zmian regulacji jawności i jej ograniczeń – zagadnienia omawiane podczas Konferencji Naukowej „Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń” odbywającej się w ramach projektu badawczo – rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. Organizator: UKSW, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 20 października 2014 r.
 26. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - wystąpienie podczas VII Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2014. W centrum Polski w centrum Europy. Organizator: Marszałek Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 października 2014 r.
 27. Moderowanie sesji "White-collar crime, artificial intelligence and Seeker Bots, the profile of the modern fraudster?" podczas 36. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Prywatności “A World Order for Data Protection: Our Dream Coming True?” zorganizowanej w St. Paul na Mauritiusie w dniach 13-16 października 2014 r.
 28. „Wykorzystanie systemu CCTV a ochrona danych osobowych" - wystąpienie podczas IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Spała, 8-10 października 2014 r.
 29. „Założenia ustawy o monitoringu wizyjnym a ochrona danych osobowych” – wystąpienie podczas konferencji „Monitoring wizyjny – za i przeciw”. Organizator: Urząd Miasta Krakowa, 6 października 2014 r.
 30. XX Jubileuszowe Forum Teleinformatyki pn. „ePolska XX lat później” oraz udział w sesji „Młodych Mistrzów”. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie, 25-26 września 2014 r.
 31. VII Kongres Warsaw International Media Summit oraz towarzysząca mu VII Konferencja „Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów”. Organizator: MM Conferences S.A. Warszawa, 24 – 25 września 2014 r.
 32. „Wskazania rzecznika ochrony danych w zakresie oceny przedsięwzięć w inteligentnych sieciach i w inteligentnych systemach pomiarowych” prezentowany podczas konferencji pt. „Inteligentne sieci – konsument, rynek i środowisko”. Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Warszawa, 24 września 2014 r.
 33. Wystąpienie inaugurujące podczas 3. Międzynarodowej Konferencji Ciągłości Działania pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Organizator: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz British Standards Institution Group Polska. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 23-24 września 2014 r.
 34. Ochrona danych osobowych a obecnie obowiązujący model rynku energii - wystąpienie podczas IV Smart Communications & Technology Forum. Organizator: CBE Polska. Warszawa, 18 września 2014 r.
 35. Wystąpienie nt. trendów i nowych wymagań dotyczących ochrony prywatności podczas Konferencji ESORICS’2014 – 9. European Symposium on Research in Computer Security. Organizator: Politechnika Wrocławska. Wrocław, 7-9 września 2014 r.
 36. Wystąpienie na temat ochrony danych osobowych w procesie uwierzytelniania tożsamości, wygłoszone podczas Konferencji „Biometric Summit – oblicza uwierzytelniania tożsamości”. Organizator: MultiTrain. Warszawa, 4 września 2014 r.
 37. XXIV Forum Ekonomiczne. Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Krynica Zdrój, 2-4 września 2014 r.
 38. Seminarium „Zasady przetwarzania danych osobowych w najnowszych opiniach Grupy Roboczej Art. 29”. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp. k. oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. Warszawa, Hotel Intercontinental, 1 lipca 2014 r.
 39. Internet of Things as a Challenge for the Privacy Protection in the WorkplaceInternet przedmiotów jako wyzwanie dla ochrony danych w miejscu pracy” prezentowany podczas międzynarodowej konferencji pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej” (Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU”) zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Chorwacką Agencję Ochrony Danych Osobowych, Czeski Urząd Ochrony Danych oraz Bułgarską Komisję Ochrony Danych Osobowych projektu partnerskiego finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci w dniu 25 czerwca 2014 r.
 40. 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON organizowana w ramach projektu towarzyszącemu Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO. Organizator: OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, 24-26 czerwca 2014 r.
 41. 13. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO. Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, 24-26 czerwiec 2014 r.
 42. Ochrona prywatności w świecie Internetu przedmiotów” prezentowany podczas konferencji naukowej pt „Prywatność w świecie nowych technologii informacyjnych” zorganizowanej w ramach Dnia Otwartego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gdańsku w 23 czerwca 2014 r.
 43. "Informacje w służbie społeczeństwa. Zasady tworzenia i korzystania z zasobów informacji na potrzeby programów bezpieczeństwa ludności i systemu zarządzania kryzysowego" prezentowany podczas konferencji finałowej programu „Pięć żywiołów” zorganizowanej przez Instytut MikroMakro i Collegium Civitas w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w dniach 16-17 czerwca 2014 r.
 44. Ochrona prywatności pacjenta, w szczególności jego danych wrażliwych, zbieranych na potrzeby procesu monitorowania farmakoterapii – to temat wystąpienia podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”. Organizator: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Okręgowa Izba Aptekarska. Kraków, 13 czerwca 2014 r.
 45. „Awatar i jego posiadacz jako podmioty, których dotyczą dane” – referat w panelu „Ochrona prywatności i danych osobowych uczestników gier komputerowych” podczas II Polskiego Kongresu Prawa Własności Intelektualnej 2014. Organizator: Instytut Allerhanda. Warszawa, 10 czerwca 2014 r.
 46. "Wolność słowa a ochrona danych osobowych w UE" prezentowany podczas seminarium Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r.
 47. Predictive Analytics as Today's and Tomorrow's Dilemma of the Protection of Personal Data” prezentowany podczas 6. Międzynarodowej Konferencji MCSS 2013 “Multimedia Communications, Services & Security” zorganizowanej na Wydziale Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w dniach 6-7 czerwca 2013 r.
 48. VI edycja Konferencji „International Biometric Congress". Organizator: Związek Banków Polskich. Miedzeszyn, 5-6 czerwca 2014 r.
 49. „Współpraca w obszarze najlepszych praktyk” – wystąpienie podczas Europejskiej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych. Organizator: Rada Europy. Strasburg, 5 czerwca 2014 r.
 50. „Jaka jest rola organów regulacyjnych?” – wystąpienie podczas Warsztatów pt. “Ochrona prywatności, konsumenci, konkurencja i Big Data”. Organizator: Europejski Inspektor Ochrony Danych. Bruksela, 2 czerwca 2014 r.
 51. Przetwarzanie danych wiernych w systemach teleinformatycznych – wykład podczas Konferencji pt. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 30 maja 2014 r.
 52. „Uczeń i jego awatar. Ochrona prywatności w grach MPORPG” prezentowany podczas konferencji podsumowującej IV edycję programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” zorganizowanej w Warszawie w dniu 29 maja 2014 r.
 53. "Privacy Impact Assessment w praktyce administratorów danych osobowych" prezentowany podczas XVI Forum Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 29 maja 2014 r.
 54. Wystąpienie inaugurujące podczas X Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Zakopane, 28-30 maja 2014 r.
 55. "Ochrona danych osobowych w działaniach Straży Gminnych i Miejskich. Problemy techniczne i prawne" prezentowany podczas LXIX seminarium w cyklu "Informatyka w administracji" pt. "Uwarunkowania informatyczne, prawne i wizerunkowe funkcjonowania straży gminnych i miejskich" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 28 maja 2014 r.
 56. Czego możemy oczekiwać po wirtualnych urzędach? Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-administracji w Polsce". Organizator: Koło Naukowe Administracji Publicznej (KNAP) na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 27 maja 2014 r.
 57. Konferencja Naukowa „Jawność i tajność a sprawność administrowania”. Organizator: Projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”. Warszawa, 22-23 maja 2014 r.
 58. Co wspólnego ma łączenie danych z różnych rejestrów z odpowiedzialnością karną informatyka za dobre zamiary swego przełożonego? Kazus Warszawskiej Karty Miejskiej” prezentowany podczas IV Mazowieckiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Warszawie w dniach 22-23 maja 2014 r.
 59. "Forum on International Privacy Law" zorganizowanego przez Cambridge Forums Inc. w The K-Club w Kildare (Irlandia) w dniach 19-21 maja 2014 r.
 60. "Kto odpowiada za przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym? Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w systemach "outsoursowanych" ze szczególnym uwzględnieniem modelu SaaS" prezentowany podczas seminarium "600Minutes Executive IT" w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.
 61. Czy Państwo powinno mieć stały dostęp do informacji finansowej o obywatelu? Gdzie są granice ingerencji w prywatność finansów? prezentowany podczas konferencji „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego. Organizator: Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 13 maja 2014 r.
 62. "Data Protection Enforcement: Current Trends and Future Predictions” prezentowany podczas konferencji "IAPP Europe Data Protection Intensive" zorganizowanej przez The International Association of Privacy Professionals w dniach 29 kwietnia - 1 maja 2014 r. w Londynie.
 63. Judicial Review of the European Privacy Law" prezentowany podczas konferencji "The European Union and its Courts - a Judicial Synergy" zorganizowanej przez British Law Centre w Warszawie z okazji XX jubileszowej edycji Central and Eastern European Moot Court Competition w dniu 24 kwietnia 2014 r.
 64. Przetwarzanie danych osobowych w grupie kapitałowej" wygłoszony podczas seminarium Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zorganizowanego w British Polish Business Centre w Warszawie dnia 23 kwietnia 2014 r.
 65. Przetwarzanie danych osobowych z publicznych i prywatnych zasobów informacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego" prezentowany podczas konwersatorium pt. „Dostęp – Wymiana – Integracja. Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego" zorganizowanego przez Instytut MikroMakro i Collegium Civitas w Warszawie 14 kwietnia 2014 r.
 66. Debata nt. „Ochrony danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 10 kwietnia 2014 r.
 67. „Smart metering a prywatność klienta – co o ochronie danych osobowych klientów sektora energetycznego mówi GIODO” – wystąpienie podczas Konferencji „ENERGETYKA +”. Organizator: TrioConferences. Warszawa, Hotel Bristol, 9-10 kwietnia 2014 r.
 68. "The data protection authorities and supervisory bodies: Effective capacity to protect the personal data of the citizens?" prezentowany podczas międzynarodowej konferencji "Filing, Inform citizens – Passport for the protection of personal data" zorganizowanej przez European Association for the defense of Human Rights (AEDH), Ligue des droits de l'Homme (LDH), węgierskie stowarzyszenie Civil Liberties Union, Humanistische Union, ALOS–LDH oraz sieć MEDEL - European Magistrates for Democracy and Freedom w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli 9 kwietnia 2014 r.
 69. „Ochrona danych osobowych w zinformatyzowanych placówkach publicznych” – wykład podczas Forum IT dla Kierowników w Administracji. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Hotel Mercury Kasprowy, Zakopane, 3-4 kwietnia 2014 r.
 70. „Jak zabezpieczyć dane osobowe w kontekście postępującej informatyzacji sądów” – wystąpienie podczas Konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”. Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Warszawa, 31 marca 2014 r.
 71. Zagadnienie przetwarzania i ochrony danych osobowych w trakcie kampanii wyborczej – wystąpienie podczas Debaty pt. „Ochrona danych osobowych a wybory”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 26 marca 2014 r.
 72. „Zgłaszanie i klasyfikacja zgłaszania naruszeń danych osobowych” – wystąpienie podczas IV Konferencji Naukowej „Ataki Sieciowe 2014”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Badań nad Cyberprzestępczością. Toruń, 24 marca 2014 r.
 73. Wystąpienie otwierające podczas VII Konferencji SEMAFOR (Security, Management, Audit, Forum). Organizator: magazyn Computerworld oraz stowarzyszenia ISSA Polska i ISACA Warsaw Chapter. Warszawa, 27-28 marca 2014 r.
 74. Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania i transferu danych osobowych – wystąpienie podczas II Konferencji Safety and Security, pt. „Nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Hotel Zamek Pułtusk, 19-21 marca 2014 r.
 75. XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów oraz XVI Wielka Gala Złotych Anten Świata Telekomunikacji i V Wielka Gala Kryształowych Anten Świata Mediów. Organizator: MM Conferences. Warszawa, 12-13 marca 2014 r.
 76. Konferencja „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – czyli jak chronić tożsamość w Internecie”. Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 5 marca 2014 r.
 77. Ochrona danych osobowych pacjentów i innych osób w przypadku zagrożenia epidemiologicznego - wystąpienie podczas Konferencji dla dyrektorów szkół województwa małopolskiego. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków, 26 lutego 2014 r.
 78. Spotkanie eksperckie poświęcone kwestii zgodności przepisów prawa polskiego z przepisami Konwencji o ochronie praw człowieka, w odniesieniu do biologii i medycyny. Organizator: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa, 18 lutego 2014 r.
 79. VII Dzień Ochrony Danych Osobowych. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, 28 stycznia 2014 r.
 80. Wystąpienie na temat unijnej reformy ochrony danych podczas 7. Międzynarodowej Konferencji „Komputery, Prywatność i Ochrona Danych” (The Computers, Privacy and Data Protection Conference – CPDP). Organizator: Vrije Universiteit Brussel (Research Group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) oraz Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI. Bruksela, 22-24 stycznia 2014 r.
 81. „Ochrona danych osobowych w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych” – wystąpienie podczas Konferencji „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego RP” organizowanej z okazji 15-lecia ustawy o ochronie informacji niejawnych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Pułtusk, 22-23 stycznia 2014 r.
 82. Wykład dla studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa, siedziba Wydziału Farmaceutycznego WUM, 12 grudnia 2013 r.
 83. VI Międzynarodowa Konferencja „Central European Electronic Card - Warsaw 2013. Organizator: Medien Service. Warszawa, 4-5 grudnia 2013 r.
 84. „Uwarunkowania formalne wdrożenia w Polsce smart grid”- wystąpienie podczas XII Konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce”. Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Hotel Gołębiewski w Wiśle, 26-29 listopada 2013 r.
 85. „Biznes i procesy biznesu w świetle ochrony danych osobowych”- wykład podczas CEE Fraud & Risk Conference „Crisis Management in Globalized Business Environment”. Organizator: IBBC Group. Warszawa, 25-26 listopada 2013 r. Hotel Marriott w Warszawie.
 86. Wykład inauguracyjny rozpoczynający II edycję studiów podyplomowych pn. „Ochrona Danych Osobowych i Informacji Prawnie Chronionych” w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Kraków, 23 listopada 2013 r.
 87. „Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaSi SaaS” - podczas Dolnośląskiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja Miesięcznika IT w Administracji. Jugowice, 21-22 listopada 2013 r.
 88. „Wybrane problemy bezpiecznego przetwarzania danych osobowych uczniów i pracowników szkół” – wykład podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Pracowników Administracyjnych Szkół. Organizator: Instytut Raabe – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Centrum Konferencyjne KOPERNIKA w Warszawie, 22 listopada 2013 r.
 89. „Rola ABI jako instytucji ochrony danych osobowych w zmieniających się uwarunkowaniach przetwarzania danych” - wystąpienie wprowadzające podczas XVII Kongresu ABI „Sieć Skutecznych Rozwiązań”. Organizator: ENSI. Chlewiska, 13-14 listopada 2013 r.
 90. Otwarcie Konferencji oraz dyskusja w panelu eksperckim pt. „365 dni do rewolucji informatycznej w ochronie zdrowia” podczas V Konferencji „Healthcare IT Trends 2013”. Organizatorzy: Management Magazine oraz Akademia Wiedza i Praktyka. Warszawa, 29 października 2013 r.
 91. „Europejskie Ramy Ochrony Danych w XXI wieku – Konwencja 108, Dyrektywa 95/46, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – wystąpienie podczas Inauguracji Studiów Podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania oraz informatyki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 26 października 2013 r.
 92. „Kształtowanie praktyki stosowania prawa nowych technologii poprzez orzecznictwo sądów w tym zakresie” – referat podczas 63. edycji seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego, pt. „Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych – część I”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 24 października 2013 r.
 93. „Bezpieczne gromadzenie, gospodarowanie i przekazywanie danych klientów pomiędzy PUP I OPS. Jak skutecznie chronić dane osobowe w perspektywie zmian na 2014 r.”- wykład podczas Ogólnopolskiego Kongresu Rynku Pracy. Organizator: Stowarzyszenie „Edukacja – Praca – Przedsiębiorczość”. Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 23-25 października 2013 r.
 94. Udział przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Kto jest właścicielem moich danych” podczas Konferencji „Groupwork at SKNI”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Informatyki, Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Siedziba SGH w Warszawie, 23 października 2013 r.
 95. „Unia Europejska wobec ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informatycznego. Aktualny stan prawny i toczące się prace legislacyjne” – referat wygłoszony podczas Konferencji Big Data. Organizator: Blue Business Media. Warszawa, 11 października 2013 r.
 96. „Profilowanie osób w świecie Big Data. Możliwości techniczne v. konstytucyjne prawa i wolności” - ” wystąpienie podczas VI Kongresu Warsaw International Media Summit oraz towarzyszącej mu VI Konferencji „Zmiany w regulacjach i prawie Świata Telekomunikacji i Mediów”. Organizator MM Conferences S.A. Warszawa, 9-10 października 2013 r.
 97. „Bezpieczeństwo danych osobowych w świecie aplikacji mobilnych” – wykład podczas XVII Konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego „SECURE 2013”. Organizatorzy: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i CERT Polska. Warszawa, 9-10 października 2013 r.
 98. „Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności” – wystąpienie GIODO podczas XV Forum Monitoringu Polskiego pn. „Aktualne aspekty prawno-normatywne oraz trendy techniczne monitoringu bezpieczeństwa obiektów”. Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM. Pułtusk, 3-4 października 2013 r.
 99. „Zasady realizacji skarg na przetwarzanie danych osobowych a tajemnice prawnie chronione” - referat wygłoszony podczas I Jesiennego Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Organizator: Golden Floor Business Uniwersity Park w Łodzi, 2 października 2013 r.
 100. 35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności „Prywatność – przewodnik po zagmatwanym świecie”. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych. Warszawa, 23-26 września 2013 r., Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre.
 101. „Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych” – wystąpienie podczas LXII edycji seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Bezprawne treści w Internecie – analiza orzecznictwa polskich organów i sądów oraz TSUE”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, Centrum Konferencyjne CEMED, 19 września 2013 r.
 102. „Przetwarzanie danych osobowych w służbie zdrowia w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej” – podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „IT w zdrowiu – zmiany w sektorze zdrowia i prognoza 2014-2020”. Organizator: Śląska Sieć Metropolitarna. Gliwice, 18 września 2013 r.
 103. „Przetwarzanie danych osobowych w rejestrach medycznych” – wykład podczas Konferencji „Wykorzystanie danych z rejestrów publicznych budowanych w ramach 7 Osi POIG”. Organizator: Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Warszawa, 17 września 2013 r.
 104. „Ochrona danych osobowych u przedsiębiorcy” – referat podczas sesji plenarnej pt. „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, własności intelektualnej i przemysłowej. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Katowice, 16 września 2013 r.
 105. „Zapewnienie równowagi między bezpieczeństwem a prawem do ochrony danych osobowych” – podczas Konferencji „Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej miasta – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne”. Organizator: Urząd Miasta Poznań. Poznań, 11 września 2013 r.
 106. „Kluczowe problemy prawa ochrony danych osobowych w administracji publicznej” – wykład podczas Konferencji Naukowej „Komunikacja elektroniczna w administracji publicznej”. Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, Pałac Staszica, 28 czerwca 2013 r.
 107. „Systemy zdalnego odczytu liczników mediów a polskie przepisy o ochronie danych osobowych” – wykład podczas debaty „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych”. Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Centrum Konferencyjne Tygodnika „Polityka” w Warszawie, 26 czerwca 2013 r.
 108. „Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych” – podczas I Letnich Spotkań PTI. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski. Szczyrk, 24-25 czerwca 2013 r.
 109. „Prawne aspekty profilowania klientów i integracji danych osobowych” - wykład podczas 59. edycji seminarium „Akademia Prawa Komputerowego” pt. „Profilowanie w Internecie. Nadużywanie danych osobowych”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 18 czerwca 2013 r.
 110. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w praktyce administracji” – wystąpienie podczas Forum Sekretarzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL. Białe Błota, 13 czerwca 2013 r.
 111. “Dilemmas of privacy protection in researches on public security. Data Protection Authority's point of view” - wykład podczas 6. Międzynarodowej Konferencji MCSS 2013 “Multimedia Communications, Services & Security” zorganizowanej na Wydziale Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Kraków, 6-7 czerwca 2013 r.
 112. „Karne i administracyjno-karne regulacje nowych ram ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” - wykład podczas XVI konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Organizator: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szczytno, 28-29 maja 2013 r.
 113. IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych poświęcony ochronie informacji i danych osobowych w przedsiębiorstwach i instytucjach, z uwzględnieniem aktualnych i planowanych zmian w przepisach prawa o ochronie danych osobowych oraz stosowania ich w praktyce. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Bielsko-Biała, 27-29 maja 2013 r.
 114. „Dekalog organu publicznego chcącego realizować swoje zadania publiczne z zastosowaniem chmury” - wykład podczas seminarium Microsoftu poświęconego zastosowaniu modelu chmury w administracji publicznej, zorganizowanego w siedzibie Polskiej Rady Biznesu. Warszawa, 24 maja 2013 r.
 115. Projekt rozporządzenia UE a sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych” - wykład podczas XIV Forum ADO/ABI (administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji). Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 23 maja 2013 r.
 116. Granice jawności z perspektywy filozofii i teorii prawa”, wystąpienie podczas V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie. Internet – granice jawności”. Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Warszawa, 22 maja 2013 r.
 117. Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS” - wykład podczas Pomorskiego Konwentu Informatyków. Organizator: czasopismo "IT w Administracji". Jurata, 20–21 maja 2013 r.
 118. Personal Data Protection and eID. Bringing two reforms of EU law to common denominator" - wykład podczas międzynarodowej konferencji „European Identity & Cloud Conference 2013”. Organizator: KuppingerCole. Monachium, 13-17 maja 2013 r.
 119. „Zadania kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Fakty i mity przeprowadzania kontroli w organizacjach przez inspektorów GIODO” wykład podczas 1. Wiosennego Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Organizator: Forsafe. Łódź, 8 maja 2013 r.
 120. „Wspólny rynek przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej” - wykład GIODO podczas Konferencji Naukowej pt „Prawne i ekonomiczne aspekty przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej” oraz Konferencja Szkoleniowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pt. „Problemy ochrony danych osobowych w urzędach marszałkowskich oraz nadzorowanych jednostkach organizacyjnych samorządu województwa” zorganizowane w ramach Dnia Otwartego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu. Poznań, 7 maja 2013 r.
 121. Administracja publiczna jako użytkownik chmury” - wykład podczas XXI spotkania Klubu Informatyka Samorządowego. Puszczykowo k/Poznania, 6-7 maja 2013 r.
 122. „Nowoczesne technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych” wykład podczas Konferencji „Bezpieczeństwo publiczne i rozwój. Nowe technologie w przestrzeni publicznej przy wsparciu Unii europejskiej. Organizatorzy: Prezydent Miasta Gliwice wraz z Zarządem Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Gliwice, 6 maja 2013 r.
 123. III edycja Konkursu z zakresu ochrony danych osobowych wykorzystywanych do profilowania klientów dla celów działań marketingowych. Organizator: Generalny Inspektor ochrony Danych Osobowych, partner merytoryczny: PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska spółka komandytowa. Czas trwania Konkursu: marzec – maj 2013 r.
 124. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” - wykład podczas Konferencji „Prawa dziecka” zorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Gdańsk, 27 kwietnia 2013 r.
 125. „Big data i granice personalizacji” – prezentacja podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych w Banku BPH. Organizator: Bank BPH. Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.
 126. Prelekcja poświęcona zagadnieniom e-administracji oraz wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności pracowników administracji, wygłoszona podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie. Dąbrowa Górnicza, 25 kwietnia 2013 r.
 127. Sensitive Data and Emerging Technologies: Friends or Foes?” - wykład podczas Międzynarodowej Konferencji „Data Protection Intensive”. Organizator: The International Association of Privacy Professionals. Londyn, 24-25 kwietnia 2013 r.
 128. „Wybrane aspekty ochrony danych osobowych w procesie windykacyjnym” – wykład podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Organizator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.
 129. Prawo do prywatności w europejskim systemie ochrony prawnej oraz w globalnych systemach współpracy rzeczników ochrony prywatności” - wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”. Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Warszawa, 22-23 kwietnia 2013 r.
 130. „Ocena wpływu przedsięwzięcia na ochronę prywatności (Privacy Impact Assesment) jako etyczny i prawny obowiązek twórców systemów teleinformatycznych” - wykład podczas III Konferencji Naukowej „Cyberprzestępczość i ochrona informacji” pt. „Ochrona prywatności i własności intelektualnej w Internecie”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Menedżerska i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.
 131. Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS" - wykład podczas Warmińsko-Mazurskiego Konwentu Informatyków. Organizator: czasopismo „IT w Administracji". Wilkasy k/Giżycka, 18–19 kwietnia 2013 r.
 132. „Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych” – wystąpienie podczasII Konferencji z cyklu „Normalizacja w szkole”. Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.
 133. „Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo obrotu wierzytelnościami” – wystąpienie podczas Spotkania nt. „Obrotu wierzytelnościami na polskim rynku”. Organizator: Business Media Solutions. Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.
 134. Prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych” - wykład podczas wspólnego posiedzenia Sejmowej i Senackiej Komisji Sprawiedliwości w formie Konferencji Naukowej pt. „Reforma unijnego prawa ochrony danych osobowych”. Organizatorzy: Senacka Komisja Praw Człowieka, Sprawiedliwości i Petycji oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.
 135. „Zadania dyrektora placówki oświatowej jako administratora danych osobowych” podczas konferencji „Dyrektor XXI wieku – mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność”. Organizator: Firma Librus oraz Magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie. Mszczonów, 12 kwietnia 2013 r.
 136. Privacy Impact Assessment for eGovernmental Clouds” - wykład podczas XV Konferencji Rzeczników Ochrony Prywatności z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Belgrad, 10-12 kwietnia 2013 r.
 137. Right to be forgotten and freedom of expression” - wykład podczas Seminarium “The Right to be Forgotten”. Organizator: Centre for European Legal Studies (CELS) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge, 9 kwietnia 2013 r.
 138. "Ochrona danych osobowych w procesie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej – wykład w ramach sesji „Dokumentacja medyczna – czy jesteś gotowy na jej wdrożenie w wersji elektronicznej” podczas XII Krajowej Konferencji Szkoleniowej TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2013”. Organizator: specjalistyczny portal internetowy Medycyna Praktyczna oraz Towarzystwo Internistów Polskich. Warszawa, 5 kwietnia 2013 r.
 139. XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów – Rynek Telekomunikacyjny i Media. Organizator: MMC Polska. Warszawa, 27-28 marca 2013 r.
 140. „Are we heading towards global legal regime for cloud computing?” - wykład podczas seminarium “Legal transplants in IT influenced Word. Organizatorzy: Komisja Fulbrighta wspólnie z IIT/Chicago-Kent College of Law, Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Wrocławskim. Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 27 marca 2013 r.
 141. „Operator Informacji Pomiarowych jako administrator danych osobowych” podczas Międzynarodowej Konferencji „Operator Informacji Pomiarowych – pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe). Warszawa, 26 marca 2013 r.
 142. „Przetwarzanie danych biometrycznych w bankowości spółdzielczej w świetle zasad ochrony danych osobowych – wybrane aspekty”, podczas Forum „Informatyka w bankowości. Trendy informatyczne w bankowości spółdzielczej”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 21 marca 2013 r.
 143. „Right to Be Forgotten. The Fundamental Right of the Person or the Danger of the "Ministry of Truth" - wykład podczas Międzynarodowej Konferencji „Online Privacy: Consenting to Your Future”. Organizator: Universita ta Malta w ramach projektu “CONSENT - Consumer sentiment regarding privacy on user generated content services in the digital economy”. St. Julian's (Malta), 20-21 marca 2013 r.
 144. VI Konferencja TeraForum pod hasłem”Informatyka ad acta?” związanej z obchodami 20-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Organizator: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 20 marca 2013 r.
 145. Debata „Prywatność w nowych technologiach”. Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Koło Naukowe CyberLaw Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 20 marca 2013 r.
 146. „Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych w świecie smartfonów i innych urządzeń mobilnych”, podczas Konferencji naukowej „Ataki Sieciowe”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 18 marca 2013 r.
 147. „Dane osobowe w ochronie zdrowia i ubezpieczeniach” podczas Polskiego Kongresu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia 2013. Organizator: Fundacja Instytut Allerhanda. Warszawa, 14 marca 2013 r.
 148. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie, czyli jak radzić sobie w praktyce z zagadnieniami ochrony danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i przy dynamicznym rozwoju nowoczesnych technologii – temat wystąpienia podczas VI Konferencji SEMAFOR (Security, Management, Audit, Forum). Organizator: magazyn Computerworld oraz Stowarzyszenia: ISSA Polska i ISSACA Warsaw Chapter. Warszawa, 5-6 marca 2013 r.
 149. Prelekcja na temat przestrzegania zasad ochrony danych osobowych we wnioskach kredytowych podczas Konferencji „Nadużycia we wnioskach kredytowych”. Organizator: SmithNovak, s.r.o. Praga. Warszawa, 26 lutego 2013 r.
 150. „Profilowanie osoby fizycznej w projekcie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” podczas IV Forum „Corporate Legal Counsel 2013” – Forum Dyrektorów Prawnych. Organizator: Blue Business Media. Warszawa, 27-28 lutego 2013 r.
 151. „Ochrona danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną”, podczas IV edycji Forum Prawa Nowych Technologii „Prawo komunikacji elektronicznej w praktyce gospodarki i administracji”. Organizator: Polskie Centrum Informatyki. Warszawa, 27 lutego 2013 r.
 152. „Pozyskiwanie zgody indywidualnej klienta na potrzeby FATCA” podczas Warsztatów na temat praktyk wdrożenia procedur FATCA w polskich instytucjach finansowych. Organizator: MM Conferences. Warszawa, 25 lutego 2013 r.
 153. „Prawne aspekty wymiany informacji o ofierze przestępstwa dla celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, wykrywania i ścigania przestępstw albo wykonywania kar kryminalnych” wykład podczas Konferencji nt. ochrony danych osobowych i wizerunku ofiar przestępstw. Organizator: Prokuratura Generalna. Warszawa, 22 lutego 2013 r.
 154. „Privacy and Open Data. Siamese Twins or Mortal Enemies?” wykład podczas Międzynarodowej Konferencji 2013 ePSI pt. „Gotcha! – getting everyone on bard”. Organizator: ePSI Platform i Centrum Cyfrowe. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 22 lutego 2013 r.
 155. „Ochrona prywatności i danych osobowych a zasada rozliczalności administratora danych” podczas Seminarium „Accountability Phase V. The Essentials Elements in Distributed Environments. Organizator: GIODO oraz Centre for Information Policy Leadership. Warszawa, 20-21 lutego 2013 r.
 156. „Bezpieczne zarządzanie danymi przy rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych” – wykład podczas XII edycji seminarium z cyklu „Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych”, pt. „Rozwój technologii do wdrażania smart metering/grid w przedsiębiorstwach sieciowych. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 20 lutego 2013 r.
 157. „Ograniczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży deweloperskiej” podczas Konferencji nt. praktycznych aspektów funkcjonowania ustawy deweloperskiej. Warszawa, 19 lutego 2013 r.
 158. Wystąpienia na temat: aktualnego stanu prac nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych, implementacji Forein Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz prezentacja wniosków wypływających z przeprowadzonych przez GIODO kontroli, wygłoszone podczas seminarium „Kierunki zmian w europejskim prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i ich wpływ na sektor bankowy”. Warszawa, 13 lutego 2013 r.
 159. „Prywatność w sieci – jakie znaczenie ma rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników?” to tytuł prezentacji wygłoszonej podczas 2. Kongresu Wolności w Internecie. Organizator: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji”. Warszawa, 13 lutego 2013 r.
 160. „Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu Iaas i SaaS” podczas II Łódzkiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja Miesięcznika „IT w Administracji”. Spała, 5 lutego 2013 r.
 161. Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych – konferencja organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, 28 stycznia 2013 r.
 162. „Data Protection In Poland” - sesja podczas międzynarodowej konferencji „Computers, Privacy and Data Protection (CPDP) 2013. Reloading Data Protection” . Organizator: Vrije Universiteit Brussel (Research Group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) oraz Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Bruksela, 23-25 stycznia 2013 r.
 163. II Dzień Ochrony Informacji Niejawnych połączony z Dniem Otwartym nt. ochrony informacji niejawnych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Dąbrowa Górnicza, 22 stycznia 2013 r.
 164. „Ocena wpływu usługi chmurowej na ochronę prywatności (Privacy Impact Assessment - PIA)”. Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 11 stycznia 2013 r.
 165. „Information Systems as a Remedy for Legislative Inflation in Poland” w programie 25. Międzynarodowej Konferencji nt. Wiedzy Prawniczej i Systemów Informacyjnych JURIX 2012. Organizator: Uniwersytet w Amsterdamie. Amsterdam, 17-19 grudnia 2012 r.
 166. „Zasady przetwarzania danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych” podczas seminarium „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” organizowanych w ramach spotkania z cyklu „Kawiarenki Pozarządowe” Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
 167. „Zasady ochrony danych stosowane przez dostarczyciela chmury, dostarczyciela usługi chmurowej i użytkownika chmury”. Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 14 grudnia 2012 r.
 168. „Przetwarzanie danych biometrycznych w świetle zasad ochrony danych osobowych – wybrane aspekty” podczas Konferencji naukowej „Biometria 2012”. Organizator: Instytut Maszyn Matematycznych, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, NASK. Warszawa, 13 grudnia 2012 r.
 169. Spotkanie dra Wojciecha R. Wiewiórowskiego, GIODO, z Panem Giovannin Buttarellim, Zastępcą Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, poświęcone zagadnieniom wpływu rozporządzenia o ochronie danych osobowych na prawodawstwo krajów członkowskich Unii Europejskiej. Organizator: GIODO. Warszawa, Biuro GIODO, 12 grudnia 2012 r.
 170. „Przetwarzanie i ochrona danych w badaniach klinicznych” w programie studiów podyplomowych „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Kraków, 9 grudnia 2012 r.
 171. Prezentacja na temat przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w procesie monitorowania losów zawodowych absolwentów, wygłoszona na Kongresie Akademickich Biur Karier „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – dobre praktyki”. Warszawa, 6 grudnia 2012 r.
 172. „Wielki Brat i jego urzędowe Małe Siostry. Urząd, „jego” dane, informacje, dokumenty i rejestry publiczne” w programie Konferencji „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych”. Organizator: GIODO, Wydział Prawa i Administracji UKSW, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Warszawa, 6 grudnia 2012 r.
 173. „Otwarte zasoby publiczne a autonomia informacyjna obywatela. Konflikt zasady bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony prywatności” w programie konferencji „Autonomia informacyjna i jej ograniczenia jako przedmiot badań naukowych”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przez Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r.
 174. „Aktualny stan prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych” podczas XIII Forum ADO/ABI. Warszawa, 28 listopada 2012 r.
 175. „Ochrona danych osobowych w systemach biometrycznych” podczas XXVI edycji konferencji w cyklu „Forum bankowości elektronicznej, technologie biometryczne w bankowości, rozwój zastosowań, uwarunkowania technologiczne i prawne”. Warszawa, 27 listopada 2012 r.
 176. Prezentacja zagadnień związanych z ochron