]]>

Strona główna Wydarzenia Planowane wydarzenia
Aktualności
Ważne
Najpopularniejsze
Planowane wydarzenia

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-04-19
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2016-05-19 16:55:47
  1. Wystąpienie nt. wyzwań stojących przed administratorami bezpieczeństwa informacji w związku z reformą ochrony danych w Unii Europejskiej, podczas Konferencji pt. „Inspektor ochrony danych  - kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych”, kończącej I edycję studiów podyplomowych w INP PAN. Pałac Staszica w Warszawie, 29 czerwca 2016 r.
  2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych – w świetle orzecznictwa sądów i Trybunałów”. Organizatorzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 15 czerwca 2016 r.
  3. "Wpływ zmian wprowadzonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, na pracę administratorów systemów informatycznych i administratorów bezpieczeństwa informacji” – to tytuł wystąpienia podczas Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Jarnołtówek, 10 czerwca 2016 r.
  4. O ochronie danych biometrycznych – podczas Konferencji „Technologie biometryczne w Polsce – rozwój i zastosowanie”. Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 8 czerwca 2016 r.
  5. Cyberbezpieczeństwo oraz stan prac nad Dyrektywą Parlamentu i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie UE oraz problemy związane z wdrożeniem jej postanowień do prawa polskiego – to temat VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie”. Organizatorzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 20.05.2016 r.
  6. Wystąpienie pt. „Warunki przetwarzania danych zawartych w dokumentacji badań klinicznych, w świetle nowych ram ochrony danych osobowych w UE” podczas  Konferencji „Udostępnianie wyników badań klinicznych – przywilej czy obowiązek?”, zorganizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Organizatorzy: Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Filia Cochrane UJCM, Dział Kliniczny, Sekcja ds. badań klinicznych UJCM. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 20 maja 2016 r.