]]>

Strona główna Wydarzenia Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-09-21
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2016-09-21 12:56:37
 1. Konferencja Naukowa „Prokuratoria Generalna – 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego”. Sala Kolumnowa Sejmu RP. Warszawa, 18 listopada 2016 r.
 2. Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia – tematem V Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Organizatorzy: ForSafe Sp. z o.o. oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódź, 15 listopada 2016 r.
 3. Jakie  zmiany czekają ABI po wejściu w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – to temat prelekcji przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas VI Mazowieckiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Hotel 500, Zegrze, 27-28 października 2016 r.
 4. „Stosowanie biometrii w perspektywie nowych unijnych ram ochrony danych osobowych – wyzwania przed administratorami i podmiotami przetwarzającymi”  - to tytuł wystąpienia podczas Forum Banków Spółdzielczych. Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 19 października 2016 r.
 5. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności jednostki w cyberprzestrzeni – to główny przedmiot debaty podczas sesji naukowej pt. „Człowiek w cyberprzestrzeni”. Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW, Szkoła Nauk Ścisłych UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Warszawa ul. Wóycickiego 1/3, 11 października 2016 r.
 6. Wdrażanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności w kontekście przeciwdziałania nadużyciom oraz przestępstwom -  to tematy prelekcji podczas Konferencji „Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze finansowym”. Organizator: MMC Polska. Warszawa, 11 października 2016 r.
 7. Wystąpienie otwierające oraz udział w panelu dyskusyjnym poświęconym tematyce bezpieczeństwa danych osobowych zgromadzonych w bazach danych oraz szansom i wyzwaniom dla sektora finansowego w związku z profilowaniem danych klientów, w tym kwestie potencjalnych źródeł pozyskiwania dodatkowych danych – podczas  Konferencji „Funkcjonowanie BIG DATA po wejściu w życie rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych”. Organizator: Związek Banków Polskich. Warszawa, 4 października 2016 r.
 8. Wystąpienie otwierające XXII Forum Teleinformatyki pt. „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania” oraz członkowstwo w jury konkursu podczas sesji Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji Państwa”, z prezentacjami młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych. Miedzeszyn, 29-30 września 2016 r.
 9. "Ocena mechanizmów przetwarzania danych osobowych w sektorze bankowym w perspektywie nowych ram prawa ochrony danych osobowych UE" – to tytuł wystąpienia podczas Konferencji „Nowe oblicze bankowości – wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych”.  Organizator: SuccessPoint. Warszawa, 27 września 2016 r.
 10. Przetwarzanie danych biometrycznych a ochrona danych osobowych” – to tytuł referatu przedstawiciela GIODO podczas XII Konferencji „BIOMETRIA 2016”. Organizator: Instytut Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej we współpracy z NASK. Warszawa, 22 września 2016 r.
 11. O nowych możliwościach weryfikacji tożsamości klientów w świetle wymagań rozporządzenia eIDAS oraz dyrektywy PSD2 dotyczącej identyfikacji usług płatniczych, podczas Międzynarodowej Konferencji „Trusted ID Summit 2016". Organizator: Medien Service.  Warszawa, 22 września 2016 r.