]]>

GIODO przypomina, że prawo nie zezwala na wysyłanie spamu,

czyli niezamówionych informacji handlowych.

Ich nadawca może za to zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.


Strona główna Wydarzenia Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2012-09-21
Wprowadził informację: 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-09-21 15:36:10
  1. Zagadnienia ochrony danych osobowych w obszarze marketingu bezpośredniego, podczas debaty pt. „Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 27 października 2015 r.
  2. Prezentacja w sesji tematycznej „Innowacyjność w ochronie informacji biznesowych i danych osobowych szansą na rozwój sektora MŚP” podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorzy: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Katowice, 14 października 2015 r.
  3. „Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania instytucji publicznych i biznesu” – wystąpienie i moderowanie sesji poświęconej roli i znaczeniu danych w dobie dynamicznego rozwoju technologii. Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego / Telecom Security Forum – TelSec 2015. Organizator: Orange Polska S.A. Serock, 13 października 2015 r.
  4. Wykład inauguracyjny podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016, które odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniu 2 października 2015 r.
  5. Wystąpienie w Okrągłym Stole „Cyberbezpieczeństwo – problem nas wszystkich? Strategie państw UE wobec wyzwań związanych z dostępem do danych w sieci” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. Organizator: Konfederacja Lewiatan. Sopot, 1 października 2015 r.
  6. Warsztaty zarządzania Internetem „Sprawdź, kto rządzi Internetem. Internet dzisiaj i jutro”. Organizatorzy: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Internet Society Poland. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 30 września 2015 r.
  7. Wystąpienie na temat przepisów znowelizowanej ustawy ochronie danych, w sesji pt. „Jasne i ciemne strony mocy danych” podczas XXI Forum Teleinformatyki „Reforma prawa ochrony danych osobowych a przetwarzanie wielkich zasobów danych”. Organizator: BizTech Konsulting. Miedzeszyn, 24-25 września 2015 r.
  8. Wybrane zagadnienia systemu ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wystąpienie podczas zjazdu szkoleniowego pracowników Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Lucień, 10 września 2015 r.