Strona główna Wydarzenia Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2017-01-16
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-01-16 15:28:36
  1. Ochrona danych osobowych a cyberbezpieczeństwo – to temat wystąpienia podczas 2. Forum ECONSEC 2017 pt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń”. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu.  Warszawa, 16 marca 2017 r.
  2. O ochronie danych osobowych w działalności gospodarczej podczas Konferencji Naukowej pt. "Własność intelektualna w działalności gospodarczej”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMCS. Lublin, 10 marca 2017 r.
  3. Zadania i odpowiedzialność Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – wystąpienie podczas Konferencji Szkoleniowej pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”. Organizator: Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 7 marca 2017 r.
  4. Udział w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji KnowledgeNET. Organizator: IAPP. Warszawa, 28 lutego 2017 r.
  5. O nowych standardach ochrony danych z perspektywy Grupy Roboczej Art. 29 – zagadnienia wybrane, podczas Konferencji pt. „Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI”. Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 17 lutego 2017 r.
  6. O ochronie danych osobowych w działalności placówek oświatowych  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych”. Organizatorzy: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 3 lutego 2017 r.
  7. 20 lat doświadczeń w przestrzeganiu prawa do ochrony danych osobowych w Polsce, w szczególności w kontekście wyzwań społeczeństwa informacyjnego – to główne zagadnienia Konferencji pt. „Ochrona danych osobowych w dobie przemian” zorganizowanej w ramach obchodów XI Dnia Ochrony Danych Osobowych 2017. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Warszawa. 31 stycznia 2017 r.
  8. Doświadczenia ze sprawdzeń przeprowadzanych przez ABI na wniosek GIODO oraz kontroli wykonywania działań ABI przez inspektorów GIODO - tematem wystąpienia podczas Konferencji pt. "Wykonywanie nowej funkcji ABI - drugi rok doświadczeń", z okazji II Dnia ABI. Organizatorzy: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 26 stycznia 2017 r.
  9. O ochronie danych osobowych w związku z powierzeniem obsługi wewnętrznych procesów usługodawcy podmiotowi zewnętrznemu – podczas II Konferencji pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”. Organizator: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Naukowa – wspólna jednostka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 17 stycznia 2017 r.
  10. Kontrola przestrzegania wymagań przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne z perspektywy organu kontrolnego, jakim jest GIODO oraz udział w dyskusji panelowej dotyczącej kluczowych wymagań prawnych na gruncie GDPR – podczas seminarium tematycznego pt. „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty prawne i technologiczne”. Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.