Odliczamy do RODO

Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-20 15:07:57
 1. Co RODO zmieni z punktu widzenia organu nadzorczego? Tematem wystąpienia przedstawiciela Biura GIODO podczas VI edycji Konwentu Ochrony Danych Osobowych i Informacji. w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Organizator: ForSafe Sp. z o.o oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, Łódź, 17 listopada 2017 r.
 2. "Związek i wpływ ochrony danych osobowych w kontekście całokształtu zadań i czynności wykonywanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz pracownika tego urzędu" - to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej". Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Urzędników Polskich. Lublin, 10.11.2017 r.
 3. Zagadnienie wykorzystania danych użytkowników sieci przy realizacji działań marketingowych w świetle RODO omówi przedstawiciel GIODO podczas Konferencji Marketing & Media Summit 2017. Organizator: Uniwersytet SWPS. Warszawa, 20 listopada 2017 r.
 4. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu identyfikacji zagrożeń a ochrona danych osobowych - będą tematem panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawiciela GIODO podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”. Organizatorzy: Centrum Naukowo Badawcze Obrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Józefów, 26 października 2017 r.
 5. "Wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków” tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji „Budowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych” Organizatorzy: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach, Ustroń, 25-27 października 2017 r.
 6. O inteligentnych rozwiązaniach dla miejskich monitoringów w kontekście bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych będzie mówił przedstawiciel GIODO podczas V Międzynarodowej Konferencji „Miasto Monitorowane – personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV. Organizatorzy: Akademia Monitoringu Wizyjnego, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Urząd Miasta i Straż Miejska w Częstochowie. Sulejów, 25 października 2017 r.
 7. "Obowiązki tłumacza przysięgłego wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji PT TEPIS – Warsztaty Przekładu prawniczego i specjalistycznego, Organizator: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS, Warszawa 21-22 października 2017 r.
 8. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tematem  szkolenia dla dyrektorów departamentów i biur Ministerstwa Finansów, Organizator: Ministerstwo Finansów, Warszawa, 20 października 2017 r.
 9. GIODO gościem na Konferencji „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową”, Organizatorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 20 października 2017 r.
 10. RODO czyli co czeka firmy od maja 2018 roku tematem prezentacji eksperta GIODO na VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator Regionalna Izba Gospodarcza. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 18-20 października 2017 r.
 11. Wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) tematem prezentacji przedstawiciela GIODO w 3 edycji Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego-Telecom Security Forum- Tel Sec2017, Organizatorzy: Orange Polska S.A, TelsSec, Serock, 18-19 października 2017 r.
 12. "O bezpieczeństwie danych osobowych w szkole. Dziecko jako podmiot danych osobowych chronionych przez szkołę oraz uczeń oczekujący wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony jego prywatności podczas Kongresu Edukacja i Rozwój, XIX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Organizator: Wolters Kluwer 20.10.2017 r.
 13. Cyberbezpieczeństwo narodowe tematem wystąpienia GIODO podczas III Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017 „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Siedlce, 19-20 października 2017 r.
 14. Kontrola w samorządach i instytucjach publicznych oraz Kontrola w biznesie tematem panelu i wystąpienia eksperta GIODO w X edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, Organizator panelu: Najwyższa Izba Kontroli, Łódź, 16 października 2017 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności