Kościoły / Związki wyznaniowe

DOLiS/DEC-1348/16

Decyzja z 16 grudnia 2016 r. uchylająca wcześniejszą decyzję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Związek Wyznania Świadków Jehowy.

DOLiS/DEC-187/16/16136,16139

Decyzja z 9 marca 2016 r. nakazująca przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego przez związek wyznaniowy

DOLiS/DEC-477/16/58888,58890

Decyzja z 8 czerwca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-368/16/43512,43515/16

Decyzja z maja 2016 r. uchylająca decyzję DOLIS/DEC28/16/3662/16,3665/16 oraz umarzająca postępowania w całości

DOLiS/DEC-386/16/44749,44765

Decyzja z 20 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-361/16/42223,42228

Decyzja z 16 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-343/16/40032,40020

Decyzja z 10 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-241/16/24813, 24817

Decyzja z 4 kwietnia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 lutego 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-89/16/6611,6622) oraz poprzedzającej ją decyzji z 30 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-363/15/34498,34502) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-239/16/24693,24695

Decyzja z 1 kwietnia 2016 r. nakazująca Związkowi Wyznaniowemu, przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego

DOLiS/DEC-236/16/23877, 23871

Decyzja z 31 marca 2016 r. o uchylenie decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-58/16/4810,4815) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-299/15/27199,27204) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-230/16/22886, 22881

Decyzja z 30 marca 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-60/16/4881,4886) oraz poprzedzającej ją decyzji z 23 września 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-776/15/86858,86865) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-233/16/23015,23018

Decyzja z 30 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-227/16/21965,21973

Decyzja z 25 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-203/16/17376/16, 17378/16

Decyzja z 14 marca 2016 r. uchylająca decyzję z dnia 13 stycznia 2016 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-11/16 oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 9 października 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-812/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-168/16

Decyzja z 3 marca 2016 r. o uchyleniu decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie skargi Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej na decyzję organu w przedmiocie zaniechania obowiązku uaktualnienia danych osobowych zawartych w księdze chrztów przez Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej

DOLiS/DEC-162/16/15521, 12553

Decyzja z 25 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. (znak: DOLiS/DEC-978/15/107780,107786) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 6 października 2015r. (znak: DOLiS/DEC-802/15/89882,89890) oraz umorzenie postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16

Decyzja z 26 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-980/15 oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-46/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16

Decyzja z 26 lutego 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-881/15/97878, 97883

Decyzja z 10 listopada 2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Instytut Statystyki

DOLiS/DEC-691/15/77732,77739

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na przetwarzanie nieaktulanych danych osobowych Skarżącego przez proboszcza parafii

DOLiS/DEC- 635/15/70012,70022

Decyzja z 31 lipca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej sprostowania danych osobowych Skarżącego poprzez zamieszczenie w księdze chrztu adnotacji o wystąpieniu z Kościoła

DOLiS/DEC-522/15/50741,50747

Decyzja z 23 czerwca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na zaniechanie sprostowania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLIS/DEC-157/15/13301/15,13306/15

DOLIS/DEC -158/15/13321/15,13329/15

DOLIS/DEC- 196/15/16207/15/16223/15

DOLIS/DEC- 844/14/66611,66613

DOLIS/DEC-1168/14/99040,99054

DOLIS/DEC-872/14/68826,68827

DOLIS/DEC-799/14/62880,62893

DOLiS/DEC-376/14/29499, 29504

DOLiS/DEC-915/14/72848, 72866

DOLiS/DEC-899/14/71801,71804

DOLiS/DEC-83/15/9211,9218/15

DOLiS/DEC-171/14/14199,14202

DOLiS/DEC-5/14/943,948

DOLiS/DEC-1075/14/87857,87863

DOLiS/DEC-688/14/55997,56005

DOLiS/DEC-699/14/56934,56938

DOLiS/DEC-561/14/45654,45659

DOLiS/DEC-560/14/45187,45225

DOLiS/DEC-169/14/14168,14171

DOLiS/DEC-747/14/58977,58978

DOLiS/DEC-129/14/12333,12335

DOLiS/DEC-120/14/11118,11123

DOLiS/DEC-273/14/21923,21928

DOLiS/DEC-284/14/22933,22937

DOLiS/DEC-23/14/3799,3805

DOLiS/DEC-2/14/654,661

DOLiS/DEC-418/14/33511,33504/14

DOLiS/161/15/13409,13410

DOLiS/DEC-81/15/8974,8981

DOLiS/DEC-80/15/8957,8963

Decyzja z 5 lutego 2015 r. nakazująca Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej naniesienie w księdze chrztów adnotacji o wystąpieniu Skarżącego z Kościoła Katolickiego

DOLiS/DEC-79/15/8911,8917

Decyzja z 5 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-46/15/6092,6098

DOLiS/DEC-1199/14/100526, 100542

DOLiS/DEC-1200/14/100573,100578

DOLiS/DEC-1109/14/91000,91010

DOLiS/DEC-948/14/76261, 76276

DOLiS-DEC-914/14/72833,72876

DOLiS/DEC-908/14/72365,72366

DOLiS/DEC-902/14/72294,72297

DOLiS/DEC-906/14/72350,72351

DOLiS/DEC-898/14/71776, 71785

DOLiS/DEC-842/14/66511,66518

DOLiS/DEC-835/14/65507, 65512

DOLiS/DEC-824/14/64872, 64878

DOLiS/DEC-782/14/61342,61347

DOLiS/DEC-690/14/56277,56050

DOLiS/DEC-663/14/52988,52992

DOLiS/DEC-599/14

DOLiS/DEC-494/14/39655,39681

DOLiS/DEC-407/14/32990,32995

DOLiS/DEC-409/14/33028,33031

DOLiS/DEC-380/14/29637,29643

DOLiS/DEC-374/14/29069,29070

DOLiS/DEC-368/14/28770,28772

DOLiS/DEC-298/14

DOLiS/DEC-179/14/15050,15057

DOLiS/DEC-130/14/12343,12347

DOLiS/DEC-128/14/12331,12332

DOLiS/DEC-93/14/9506,9513

DOLiS/DEC-43/14/6215,6227

DOLiS/DEC-23/14

DOLiS/DEC-14/14

DOLiS/DEC-1358/13/87332,87334

DOLiS/DEC-605/14/48831,48836

DOLiS/DEC-311/13/17471,17472

DOLiS/DEC- 293/13

DOLiS/DEC-250/13/13149,13152

DOLiS/DEC-251/13/13155,13157

DOLiS/DEC-252/13/13168,13170

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122

DOLiS/DEC-1161/12

DOLiS/DEC-1087/12

DOLiS/DEC-1086/12

DOLiS/DEC-1060/12

DOLiS/DEC-949/12

DOLiS/DEC- 930/12/58881, 58884

DOLiS/DEC- 907/12/58065,58071

DOLiS/DEC- 883/12/56856,56858 dot. DOLiS-440- 84/12/T˝/II

DOLiS/DEC- 823/12/53816, 53817 dot. DOLiS-440- 464/12/MKR/I

DOLiS/DEC-658/12

DOLiS/DEC- 571/12

DOLiS/DEC-562/12

DOLiS/DEC- 524/12/36213,36216

DOLiS/DEC- 515/12/35633,35636

DOLiS/DEC- 507/12/34657,34659

DOLiS/DEC- 487/12/33405,33414

DOLiS/DEC- 445/12/31729, 31732

DOLiS/DEC- 419/12/29747,29750

DOLiS/DEC- 417/12/29711,29716

DOLiS/DEC- 392/12/28277, 28278

DOLiS/DEC-268/12/20641,20642

DOLiS/DEC-253/12/19555/12,19562/12

DOLiS/DEC-238/12/18131,18139

DOLiS/DEC-229/12

DOLiS/DEC-170/12

DOLiS/DEC- 996/11/56560,56562

Decyzja z 23 listopada 2011 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej

DOLiS/DEC- 345/11

DOLiS/DEC- 311/11

DOLiS/DEC-496/14/39691,39693