Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

DOLiS/DEC- 54/15/6761,6762

DOLiS/DEC-518/12/35676,35685

DOLiS/204/12/15683,15685,15686

DOLiS/DEC -96/12/7028,7029,7031,7034

DOLiS/DEC-66_12_5030_5034

DOLiS/DEC-403/13/22054,22041

DOLiS-DEC/429/14/34658,34672

DOLiS/DEC-637/14/50772,50775

DOLiS-DEC-952/14/76176,76234

DOLiS/DEC – 1045/14

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14

DOLiS/DEC-895/14/71106,71107

DIS/DEC-821/14/64457 dot. DIS-K-421/38/14

DOLiS/DEC-791/14/61884,61869

DOLiS/DEC-773/14/61068,61070,61071

DOLiS/DEC – 674/14

DIS/DEC-651/14/51228 dot. DIS-K-421/39/14

DOLiS/DEC- 573/13/32289,32293

DOLiS/DEC-456/14/36295

DOLiS/DEC – 414/14

DOLiS/DEC – 345/14

DOLiS/DEC-1057/13/63967

DOLiS/DEC- 696/13/41015,41026

DOLiS/DEC - 660/13/38808,38809

DOLiS/DEC-534/13/30375,30377

DOLiS/DEC- 470/13/

DOLiS/DEC-475/13/25648,25652

DOLiS/DEC-437/13/23969,23971

DOLiS/DEC-183/12

DOLiS/DEC-298/13/16735,16736

DOLiS/DEC-208/13/11209,11210

DOLiS/DEC-198/13/10957,10963,10969

DOLiS/DEC – 100/13

DOLiS/DEC – 100/13

DOLiS/DEC-43/13/3450,3451

DRZDO/DEC- 922/12/58714

DRZDO/DEC- 803/12/52637

DIS/DEC-744/12

DOLiS/DEC- 526/12/36220,36227

DOLiS/DEC- 514/12/35639,35643

DOLiS/DEC- 468/12/32958,32967

DOLiS/DEC- 454/12/31689,31691

DOLiS/DEC- 448/12/31683, 31687

DOLiS/DEC- 444/12/31300,31311

DOLiS/DEC- 406/12/29058, 29071

DOLiS/DEC- 371/12/27552,27557

DRZDO/DEC- 212/12/16383

Decyzja z 15 marca 2012 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na braki formalne w zgłoszeniu

DOLiS/DEC - 638/11/32287, 32290

DOLIS/DEC- 532/11/31050, 31056

DOLiS/DEC - 1216/10/41777, 41781

DOLiS/DEC – 1054/10

DIS/DEC-1069/39458/09

Decyzja GIODO z dnia 27 października 2009r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

DIS/DEC-876/31611/09

Decyzja GIODO z dnia 31 sierpnia 2009r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

DIS/DEC-470/20696/08

DIS-DEC-13/657/08