Adekwatność danych

DIS/DEC-170/16/14463

Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-955/15/105874

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-302/15/27465

Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DIS/DEC-887/14/70735

DIS/DEC-1082/13/65715

DOLiS/DEC- 593/13

DOLiS/DEC-436/13/23569,23570

DOLiS/DEC-377/13/20496,20509

DOLiS/DEC-290/13/16042,16044

DOLiS/DEC-159/13/9679,9693,9695,9697

DOLiS/DEC-33/13/2794,2796

DOLiS/DEC- 525/12/36221,36231

DIS/DEC-210/8375/08

GI-DEC-DIS-81-04