2013 r.

Podsumowanie obrad zamkniętych, 24.09.2013 r.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2013-09-24
Wprowadził informację: Rafał Kreusch2013-09-24 15:27:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Przyjęciem 8 rezolucji oraz Deklaracji Warszawskiej zakończyły się zamknięte obrady 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Rezolucje poświęcone są m.in. profilowaniu, śledzeniu w sieci (ang. web tracking), jawności praktyk związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz konsekwentnej polityce edukacyjnej związanej z technologiami cyfrowymi.

Przyjęte rezolucje znajdą swoje odbicie w aktach prawnych zapewne dopiero po kilku latach, po tym jak poruszane w nich problemy zostaną poddane również lokalnej dyskusji – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Niemniej dla rzeczników już terazzestawem wskazań, które powinny być brane pod uwagę zarówno przy wydawaniu decyzji w konkretnych sprawach, jak i przy opiniowaniu aktów prawnych – dodaje.

Podsumowaniem dyskusji, jaka miała miejsce w pierwszym dniu obrad jest Deklaracja Warszawska odnosząca się do zagrożeń związanych z coraz powszechniejszym korzystaniem z różnego rodzaju aplikacji mobilnych. Rzecznicy zwracają w niej uwagę, że wprawdzie aplikacje ułatwiają codzienne życie, a także zapewniają rozrywkę, lecz równocześnie umożliwiają przetwarzanie dużej ilości danych, często bez wiedzy osób, których dane dotyczą. Kluczowe jest więc, aby ich użytkownicy posiadali kontrolę nad swoimi danymi, a przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Chociaż w pierwszym rzędzie za odpowiednią ochronę prywatności odpowiedzialne są spółki zajmujące się aplikacjami, nie tylko ich twórcy, ale także dostarczyciele systemów operacyjnych, to jednak organy publiczne regulujące ten sektor powinny podnosić świadomość w tym zakresie, nie tylko wśród podmiotów oferujących aplikacje, ale także w całym społeczeństwie.

Patroni medialni:

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [602 kB] Rezolucja w sprawie akredytacji  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:30:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [786 kB] Rezolucja w sprawie profilowania  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:30:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [1028 kB] Rezolucja w sprawie strategicznego kierunku Konferencji  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:30:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [874 kB] Rezolucja w sprawie koordynacji międzynarodowego egzekwowania prawa  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:30:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [920 kB] Rezolucja na rzecz zapewnienia ochronie danych i prywatności stałego miejsca w międzynarodowym prawie  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:33:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [854 kB] Rezolucja w sprawie jawności praktyk w zakresie ochrony danych osobowych  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:33:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [818 kB] Rezolucja w sprawie edukacji cyfrowej dla wszystkich  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:33:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [649 kB] Rezolucja w sprawie śledzenia w sieci i ochrony prywatności  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:33:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Plik w formacie .pdf [777 kB] Deklaracja Warszawska w sprawie upowszechniania się aplikacji w społeczeństwie  
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznicy Ochrony Danych Osobowych
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-25 15:35:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47