2004
Strona: 1 2

Wzorcowa lista kontrolna. Wniosek o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych (WP 102)

Deklaracja grupy roboczej art. 29 dotycząca egzekwowania prawa (WP 101)

Opinia 10/2004 w sprawie dalszej harmonizacji zasad informowania (WP 100)

Opinia 9/2004 w sprawie projektu decyzji ramowej w sprawie przechowywania danych przetwarzanych i zatrzymywanych w celu świadczenia usług łączności elektronicznej lub danych dostępnych w ogólnie dostępnych sieciach łączności celem zapobiegania, śledzenia, wykrywania i ścigania przestępstw, w tym terroryzmu [wniosek przedstawiony przez Francję, Irlandię, Szwecję oraz Zjednoczone Królestwo (dokument Rady 8958/04 z 28 kwietnia 2004) r. ] (WP 99)

Dokument strategiczny (WP 98)

Opinia 8/2004 w sprawie informacji dla pasażerów dotyczących przekazywania danych PNR odnoszących się do przelotów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (WP 97)

Opinia 7/2004 w sprawie zawarcia elementów biometrycznych w pozwoleniach na pobyt i wizach przy uwzględnieniu siedziby europejskiego wizowego systemu informacyjnego (VIS) (WP 96)

Opinia 6/2004 na temat wdrożenia decyzji Komisji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych oraz umowa między Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i przekazywania danych PNR przez przewoźników lotniczych do Departamentu Spraw Krajowych, Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (WP 95).

Wspólne oświadczenie w odpowiedzi na ataki terrorystyczne w Madrycie (WP 93)

Program prac Grupy Roboczej na 2004 r. (WP 92)

Dokument roboczy w sprawie danych genetycznych (WP 91)

Opinia 5/2004 w sprawie niezamawianej korespondencji wykorzystywanej do celów marketingu bezpośredniego na mocy artykułu 13 dyrektywy 2002/58/WE (WP 90)

Strona: 1 2