2014
Strona: 1 2

Dokument roboczy w sprawie nadzoru komunikacji elektronicznej na potrzeby wywiadu i bezpieczeństwa narodowego (WP 228)

Wspólne oświadczenie europejskich organów ochrony danych zrzeszonych w ramach Grupy Roboczej Artykułu 29 (WP 227)

Dokument roboczy określający procedurę współpracy na rzecz wydawania wspólnych opinii w sprawie „klauzul umownych” uznawanych za zgodne z wzorcowymi klauzulami KE (WP 226).

Wytyczne dotyczące wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie „Google Spain i Inc przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja Gonzáles” C-131/12 (WP 225)

Opinia 9/2014 w sprawie zastosowania dyrektywy 2002/58/WE do identyfikacji urządzeń (WP 224)

Opinia 8/2014 w sprawie ostatnich postępów w dziedzinie Internetu Przedmiotów (WP 223)

Oświadczenie w sprawie wyników ostatniego spotkania Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WP 222)

Oświadczenie w sprawie oświadczenia GR Art. 29 dotyczącego wpływu rozwoju big data na ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych w UE (WP 221)

Oświadczenie dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) unieważniającego dyrektywę w sprawie zatrzymywania danych (WP220)

Opinia 7/2014 w sprawie ochrony danych osobowych w Quebecu (WP 219)

Stanowisko w sprawie podejścia opartego na ryzyku w ramach prawnych ochrony danych (WP 218)

Opinia 6/2014 w sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE (WP 217)

Opinia 5/2014 w sprawie technik anonimizacji (WP 216)

Opinia 4/2014 w sprawie nadzoru komunikacji elektronicznej na potrzeby wywiadu i bezpieczeństwa narodowego (WP 215)

Dokument roboczy 1/2014 w sprawie projektu klauzul umownych ad hoc dotyczących przekazywania danych przez przetwarzającego w UE do podprzetwarzającego spoza UE (WP 214)

Strona: 1 2