2014
Strona: 1 2

DOLiS-035-2008/14

Wystąpienie GIODO z 12 września 2014 r. do Ośrodka Rekreacji i Sportu w sprawie zatrzymywania dowodów osobistych wraz z odpowiedzią.

DOLIS-035-1996/13

Wystąpienie GIODO z października 2014 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych nad aktem prawnym rangi ustawowej określającym zasady i sposób przetwarzania danych osobowych gromadzonych w rejestrach publicznych w obszarze pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

DOLiS-035-1245/14

Wystąpienie GIODO z 20 czerwca 2014 r. do agencji reklamy w sprawie nieukrycia przy masowej wysyłce korespondencji adresów e-mailowych adresatów wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1241/14

Wystąpienie GIODO z dnia 18 czerwca 2014 r. do Urzędu Gminiy w sprawie dostosowania do ustawy o ochronie danych osobowych wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-1238/14

Wystąpienie GIODO z 2 lipca 2014 r. do Spółki medycznej w sprawie nieukrycia przy masowej wysyłce korespondencji adresów e-mailowych adresatów wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-643/14

Wystąpienie GIODO z dnia 18 kwietnia 2014 r. do Prezesa Koncernu dotyczące obowiązku dostosowania klauzuli zgody do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

DOLiS-035-613/14

Wystąpienie GIODO z dnia 30 kwietnia 2014 r. do Prezesa Zarządu Spółki dotyczące dostosowania formularzy wymuszających zgodę uczestników szkolenia do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych wraz z odpowiedzią i dalszą korerpondencją w sprawie.

DOLiS-035-3980/14

Wystąpienie GIODO z dnia 16 maja 2014 r. do Firmy Handlowo-Usługowej w sprawie pozyskiwania zbyt szerokiego zakresu danych osobowych (odpad metali - punkt złomu) wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją w sprawie.

DOLiS-035-1239/14

Wystąpienie GIODO z dnia 18 czerwca 2014 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie należytego zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Spółdzielni wraz odpowiedzią i dalszą korespondencją w sprawie.

DOLiS-035-623/14

Wystąpienie GIODO z 17 kwietnia 2014 r. do Prezesa Zarządu Spółki w sprawie pozyskiwania od osób rejestrujących się jako uczestnicy konferencji zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym przekazywania tych danych podmiotom trzecim, wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją w sprawie.

DOLiS-035-102/14

Wystąpienie GIODO z dnia 12 marca 2014 r. do proboszcza jednej z parafii o zaprzestanie zamieszczania udostępniania w miejscu publicznym listy z danymi osobowymi darczyńców, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-4480/13

Wystąpienie GIODO z dnia 20 lutego 2014 r. do Dyrektora Muzeum w sprawie nieuprawnionego przechowywania dowodów osobistych, w zamian za odpłatne wypożyczenie audioprzewodnika, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3623/13

Wystąpienie GIODO z 19 lutego 2014 r. do Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, czyli przechowywania dowodów osobistych osób, które odwiedzają lodowisko, wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-3748/13

Wystąpienie GIODO z 7 lutego 2014 r. dp Prezesa Spółki w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają z wypożyczalni przyczep na stacji paliw (zatrzymanie dowodu osobiestego), wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-88/14

Wystąpienie GIODO z dnia 6 lutego 2014 r. do Prezesa Poczty Polskiej o:

  • podjęcie działań mających na celu zaznajomienie pracowników z zagadnieniami ochrony danych osobowych,
  • wyeliminowanie praktyki, w której wykazy zawierajace dane osobowe są udostępniane osobom nieupoważnionym,
  • ustosunkowanie się do kwestii instalowania i użytkowania oddawczych skrzynek pocztowych w oparciu o art. 40 ustawy Prawo pocztowe.
Strona: 1 2