2014

DOLiS-035-30/14

Wystąpienie GIODO z 7 lutego 2014 r. do Klubu bilardowego w sprawie niepobierania w zastaw dowodu osobistego osoby chcącej skorzystać z usługi wraz z odpowiedzią.

DOLiS-034-617/14

Sygnalizacja GIODO z 22 kwietnia 2014 r. do Klubu bilardowego w sprawie niepobierania w zastaw dowodu osobistego osoby chcącej skorzystać z usługi wraz z odpowiedzią i dalszą i korespondencją.

DOLiS-025-2229/14

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 września 2014 r. do GIODO w sprawie żądania skanów recept przez firmy farmaceutyczne wraz z odpowiedzią GIODO

DOLiS-035-1868/14

Pytanie Wicemarszałka Senatu z dnia 13 sierpnia 2014 r. do GIODO w sprawie wykorzystywania prywatnych nagrań zdarzeń drogowych wraz z odpowiedzią.

DOLiS-035-278/14

Sygnalizacja GIODO z 5 sierpnia 2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności unormowania kwestii ujawniania danych osobowych na wokandach sądowych wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.