2015

DOLiS-033-632/15

Pismo GIODO z 17 grudnia 2015 r. do Ministra Zdrowia przedstawiające kwestie, które w ocenie GIODO są zagadnieniami wymagającymi zmian w regulacjach prawnych, które znajdują się w kompetencji kierowanego przez Ministra Zdrowia działu administracji wraz z odpowiedzią

DOLiS-074-8/15

Pismo GIODO z 9 lipca 2015 r. do Prokuratora Generalnego sygnalizujące wątpliwości dotyczące nieuzasadnionych decyzji procesowych o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia wraz z odpowiedzią.