Komunikaty

Czego dotyczy zmiana przepisów?

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2015-01-19
Wprowadził informację: Robert Czapski2015-01-19 14:01:25
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

W znowelizowanym art. 48 u.o.d.o., dopuszczającym przekazywanie danych do państw trzecich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (dalej zwanych państwami trzecimi) pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez GIODO, wprowadzono ust. 2-5 określające sytuacje, w których uzyskanie ww. zgody GIODO nie będzie już wymagane oraz regulujące tryb zatwierdzenia przez GIODO nowego instrumentu zapewniającego odpowiednie gwarancje praw i wolności osób, których dane dotyczą, tj. wiążących reguł korporacyjnych.