Odliczamy do RODO

Czy zmodyfikowane przez administratora danych standardowe klauzule umowne pozwalają na przekazanie danych do państwa trzeciego bez konieczności uzyskania zgody GIODO?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:12
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Co do zasady w przypadku modyfikacji klauzul umownych nie mają one przymiotu standardowych klauzul umownych ustanowionych decyzją Komisji Europejskiej na podstawie Dyrektywy 95/46/WE, a tym samym wymagane będzie uprzednie uzyskanie zgody GIODO na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Tym niemniej dopuszczalne są drobne zmiany nie związane z zakresem praw i obowiązków stron umowy, które tym samym nie wpływają na gwarancje ochrony praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności