Strona głównaKontrole
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Internetowy serwis ABI informator
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Zapisz się do newslettera GIODO
Kontrole

2016 r.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: DIS2016-02-01
Wprowadził informację: Edyta Madziar2016-02-01 09:02:48
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-05-05 11:53:16

Na rok 2016 zostały zaplanowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontrole sektorowe następujących kategorii podmiotów w poniżej wskazanym zakresie:

  1. Organy uprawnione do korzystania z Systemu Informacji Celnej (SIC) – organy celne i organizacje, które uzyskały zezwolenie na korzystanie z systemu.
  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyt bezpieczeństwa SIS/VIS: konsulaty i inne organy w zakresie przetwarzania danych osobowych SIS i VIS.
  2. System Eurodac (podmioty przetwarzające dane w tym systemie): na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w zakresie wniosków Europolu i wyznaczonych krajowych organów ścigania o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w systemie centralnym na potrzeby porządku publicznego (analiza próbek umotywowanych elektronicznych wniosków wskazanych organów).
  3. Kancelarie prawne: w szczególności,zabezpieczenie danych osobowych klientów oraz przetwarzanie danych osobowych na mocy powierzenia lub outsourcigu.
  4. Starostwa powiatowe: w szczególności,przetwarzanie danych osobowych w wydziałach geodezji.

     Większość z powyższych sektorów, czy też zagadnień nie była objęta kontrolami sektorowymi. Z uwagi natomiast na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych w ww. sektorach oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami, uznać je należy za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W 2016 r. zostaną skierowane wystąpienia o dokonanie sprawdzeń, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), obejmujące następujące kategorie podmiotów:

  1. Banki: w szczególności, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz rozpatrywanie sprzeciwów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Towarzystwa ubezpieczeniowe: w szczególności, przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w związku z oferowaniem ubezpieczeń zdrowotnych.
  3. Gminy: w szczególności, realizacja obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wystąpienia o dokonanie sprawdzeń będą również doraźnie kierowane do innych podmiotów, na wniosek dyrektorów departamentów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych lub organów władzy publicznej