2016 r.

Konferencja Rady Europy w Tbilisi w dniach 14-15 grudnia 2016 r.

GIODO edukuje sektor biznesu, 2.12.2016 r.

Konferencja naukowa „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne”, 7.12.2016 r.

GIODO przeszkolił ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.

Konferencja „Kradzież tożsamości w Internecie”, 22.11.2016 r.

Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.

Ruszył cykl konferencji o prawach dziecka w obszarach społecznych, 15.11.2016 r.

Wykład przedstawiciela GIODO na konferencji SECURE 2016, 26.10.2016 r.

Relacja z 38. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności

Ochrona danych w pracy placówek oświatowych, 12.10.2016 r.

O reformie ochrony danych na europejskim kongresie dla przedsiębiorców, 12.10.2016 r.

Porozumienie o współpracy GIODO i Rzecznika Praw Dziecka, 12.10.2016 r.

GIODO na sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”, 11.10.2016 r.

O technologii BIG DATA na konferencji dla sektora bankowego, 4.10.2016 r.

O reformie ochrony danych na konferencji dla sektora bankowego, 27.09.2016 r.

Warsztaty nt. ochrony danych związanych z zabezpieczeniami społecznymi, 27-28.09.2016

Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 15.09.2016 r.

Konferencja na temat zmian w systemie ochrony danych osobowych, 14.09.2016 r.

Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.

Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych, 8.09.2016 r.

Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7.07.2016 r.

„Inspektor ochrony danych – kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?”, 29.06.2016 r.

Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora administracji publicznej

Seminarium poświęcone nowym unijnym przepisom o ochronie danych osobowych, 7 lipca 2016

Wyzwania związane z unijną reformą prawa ochrony danych osobowych, 22.06.2016 r.

"Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych – wyzwania dla Polski" - posiedzenie seminaryjne Senatu RP, 22 czerwca 2016 r.

Jak chronić prywatność przy udostępnianiu informacji publicznej, 15.06.2016 r.

Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych w Budapeszcie, 26-27 maja 2016 r.

Z pomorskimi przedsiębiorcami o reformie ochrony danych osobowych, 24.05.2016 r.

Międzynarodowe warsztaty nt. ochrony danych osobowych w obszarze aktywnych programów rynku pracy,16.05.2016 r.

Spotkanie GIODO z przedstawicielami Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, 10.05.2016 r.

GIODO na Pomorzu o ochronie danych osobowych w świetle unijnego rozporządzenia, 23.05.2016 R.

Ochrona danych osobowych a działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, 20.05.2016 r.

GIODO na jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI, 17.05.2016 r.

Na UKSW o strategii cyberbezpieczeństwa dla Polski, 20.05.2016

Porozumienie między GIODO i PIU o współpracy, 10.05.2016 r.

Konferencja „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających”. Katowice, 9.05.2016 r.

Wystąpienie GIODO na targach SECUREX, 27.04.2016

Spotkanie GIODO z uczniami Gimnazjum Nr 132 w Warszawie-Ursusie, 11.04.2016 r.

O sprawie Schrems na Konferencji New York State Bar Association w Krakowie, 8.04.2016

III Forum Kierowników IT w Administracji, 20–22.04.2016 r.

Konferencja Naukowa „Europa Cyfrowa”. Opole, 7.04.2016 r.

Porozumienie o współpracy GIODO z UMK w Toruniu, 15.03.2016 r.

Spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Starogardzkim Klub Biznesu.

Panel dyskusyjny poświęcony Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Gdynia, 16.03.2016 r.

Planowane rozporządzenie unijne tematem spotkania w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, 15.03.2016 r.

Debata „Nowelizacja ustawy o Policji. Kontrowersje”, 17.03.2016 r.

Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Debata z Okazji Światowego Dnia Konsumenta, 16.03.2016 r.

Rusza cykl spotkań GIODO z przedsiębiorcami

Wykłady dla słuchaczy KSAP

Jak chronić dane osobowe pracowników, 3.03.2016 r

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Seminarium z zakresu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych dla podmiotów spółdzielczych, 2.02.2016 r.

„Big Data – korzyści i zagrożenia” - debata w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 11.01.2016 r.