2015

DOLiS-033-284/15

Sygnalizacje GIODO z dnia 31 sierpnia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zamianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw dotyczące kwestii dostepu do danych telekomunikacyjnych.

 

DOLiS–033-640/15

Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 30 grudnia 2015 r. do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

DOLiS-033-625/15

Pismo GIODO z 10 grudnia 2015 r. do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z dalszą korespondencją.