Odliczamy do RODO
Opinia 2/2016 dotycząca publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym (WP239)
W dniu 8 czerwca 2016 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjeła Opinię 2/2016 dotyczącą publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności