2016

DIS-K-421/137/15

Pismo GIODO z 21 stycznia 2016 r. skierowane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o opinię w sprawie Programu skierowanego do klientów aptek wraz z odpowiedzią.

DRZDO/071/1/16

Pismo GIODO z 2 lutego 2016 r. skierowane do Ministra Finansów w związku z wpływającymi do GIODO wnioskami o wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych, składanymi przez naczelników urzędów skarbowych, oraz zgłoszeniami do rejestracji nowych zbiorów danych, a także zgłoszeniami aktualizacyjnymi składanymi przez dyrektorów izb skarbowych.

DOLiS-035-2163/16

Odpowiedź GIODO na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 8 sierpnia 2016 r. z prośbą o zaopiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych przekazywania danych osobowych pracowników przez wykonawcę kontraktu do zamawiającego na potrzeby weryfikacji oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

DOLiS-033-418/16

Pismo GIODO z 12 września 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych