Inne

Odpowiedź na pismo dotyczące wprowadzenia identyfikatorów do poruszania się po mieście podczas Światowych Dni Młodzieży

Odpowiedź na pytanie co zrobić, aby zlikwidować konto użytkownika portalu internetowego

Odpowiedź na pytanie czy pracodawca musi mieć zgodę na publikację zdjęć pracownika w intranecie

Odpowiedź na pismo dotyczące wyjaśnienia kwestii obowiązku zgłoszenia do Biura GIODO uruchomienia kamery do udokumentowania procesu rozbiórki centrum handlowego

Odpowiedź na pytanie czy pracodawca może odmówić udzielenia organizacji związkowej informacji dot. podania najniższego i najwyższego wynagrodzenia płacy zasadniczej dla pracowników zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach pracy, w poszczególnych wydziałach i działach oraz stanowiskach samodzielnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przeliczeniu na pełny etat w formie tabelarycznego zestawienia

Odpowiedź na pismo z prośbą o wskazanie sposobu przekazywania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego przesłanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji dot. wyroków skazujących zapadłych wobec osób fizycznych za czyny zabronione powodujące szkody w interesach finansowych Unii Europejskiej bez naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Odpowiedź na pytanie czy fundacja może udostępnić osobie, której świadczy pomoc, zgromadzone i przechowywane u siebie informacje o darczyńcach tj. imię i nazwisko tej osoby, jej adres korespondencyjny, wysokość dokonanej wpłaty, w celu przesłania przez osobę obdarowaną stosownych podziękowań dla darczyńców

Odpowiedź na pismo dotyczące stosowania odpowiednich minimalnych środków bezpieczeństwa wymaganych do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych

Odpowiedź na pismo z firmy windykacyjnej dotyczące legalności ujawniania danych osobowych dłużników na stronie internetowej oraz sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Odpowiedź na pismo dotyczące zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych pytań weryfikacyjnych zadawanych przez telefonicznych konsultantów bankowych obejmujących swoim zakresem następujące dane: pełna data urodzenia, numer pesel, numer dowodu osobistego

Odpowiedź na pismo dotyczące wydania informacji o danych wrażliwych przez lekarza medycyny w celu przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych przez służbę specjalną

Odpowiedź w sprawie przetwarzania przez Papieski Wydział Teologiczny, jako instytucji kościelnej, danych osobowych studentów oraz pracowników w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

Odpowiedź w sprawie legalności przetwarzania przez hotel danych osobowych gości hotelowych, którzy wyrządzili szkodę