2016

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70'1-70'5 Kodeksu Cywilnego na usługi udostępniania łącza dostępowego do Internetu oraz łącza transmisji danych

Zamówienie publiczne na usługi wsparcia technicznego praz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i pracami instalacyjnymi (serwery - 2 szt.)

Zamówienie publiczne na zakup usługi wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania ArcServe UPD Premium Edition na 12 procesorów

Zamówienie publiczne "Ogłoszenie o przetargu na zakup szaf metalowych, regałów metalowych z montażem oraz wykonanie prac adaptacyjno-remontowych powierzchni magazynowych dla Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie programu FK, Kadry, Płace i Środki Trwałe wraz z usługą wsparcia technicznego.

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług serwisowych wraz z dostawcami materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących własnością Biura GIODO

Zamówienie publiczne na zakup z dostawą sprzętu komputerowego (stacje robocze, laptopy, drukarki, urządzenia archiwizujące dane)

Ogłoszenie o przetargu za zakup wraz z dostawą materiałów biurowych, sanitarnych oraz papieru kserograficznego dla Biura GIODO

Drugi Przetarg na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych, sanitarnych oraz papieru kserograficznego dla Biura GIODO

Zamówienie publiczne na zakup sprzętu informatycznego, tj. drukarek

Zamówienie publiczne na zakup i dostawę nowych licencji dla oprogramowania

Zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie systemu zarządzania logami wraz z usługami instalacyjnymi

Zamówienie publiczne na zakup odnowienia licencji dla systemów wymagających aktualizacji, użytkowanych w Biurze GIODO

Ogłoszenie o przetargu na dostęp do bazy aktów prawnych dla Biura GIODO

Zamówienie publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla dedykowanych systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO