Strona główna Wydarzenia Konferencje/spotkania
Konferencje/spotkania

Wizyta Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Ikona drukuj
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2011-01-26
Wprowadził informację: 2004-05-18 16:06:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Na zaproszenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniach 25 – 26 maja 2004 r. w Warszawie gościł Pan Peter Johan Hustinx – Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W ramach tej wizyty Pan Peter Johan Hustinx wygłosił wykład zatytułowany: "Zadania i kompetencje Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych".

Prelekcja odbyła się w środę, 26 maja 2004 r. o godzinie 1000 w Sali Komisji Europejskiej, w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 6/8.


Pan Peter Johan Hustinx – prawnik, wybitny specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, pierwszy w historii Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W 1970 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Katolickim w Nijmegen. Następnie studiował prawo porównawcze w Ann Arbor w Michigan w Stanach Zjednoczonych Ameryki, uzyskując w 1971 roku tytuł Magistra Prawa Porównawczego.

Od 1976 roku był członkiem Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw ochrony danych osobowych. Pracował między innymi nad przygotowaniem Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, a w latach 1985 - 88 roku był Przewodniczącym Komitetu Ekspertów Rady Europy.

Od 1991 do momentu wyboru w roku 2003 na stanowisko Europejskiego Inspektora nieprzerwanie pełnił funkcję Przewodniczącego holenderskiego organu ochrony danych osobowych.

Od 1998 do 2001 roku jako pierwszy przewodniczący kierował Komitetem Rewizyjnym Europolu.

Od 1996 do 2000 roku był Przewodniczącym Grupy Roboczej utworzonej na mocy Art. 29 Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [195 kB] Wykład Petera J. Hustinxa: "Rola Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w strukturach Unii Europejskiej zajmujących się ochroną danych"  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski