Strona główna Prawo Przepisy prawa Krajowe Akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych
Akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

Załączone pliki:

Plik w formacie .pdf [212 kB] Tekst rozporządzenia  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Plik w formacie .pdf [127 kB] Załacznik: Opis środków bezpieczeństwa.  
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski