]]>Uwaga!

GIODO zatrudni prawników

Wymagania dla kandydatów:

  • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz procedury administracyjnej,
  • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Termin przesyłania ofert - 14 sierpnia 2015 r.


Szczegółowe informacje

Home pageNews and Events
Submit a complaint Electronic inbox Files Registration Information and advice
GIODO sites
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
News and Events

Amendment to the act

On 1 may 2004 – the moment of Poland’s accession to the European Union – the provisions of the Act of January 22, 2004 on the Amendment of the Act on the Protection of Personal Data and the Act on Remuneration of Persons Holding State Managerial Posts (Journal of Laws No. 33, item 285) entered into force. The above mentioned Act introduced numerous amendments into provisions of the Act on the Protection of Personal Data. Adoption of this Act was supposed to fully implement into the Polish legal order the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. The amended provisions comply with the remarks made by the European Commission pertaining to the correctness of implementation of the Directive 95/46/EC. On the website of the Inspector General for Personal Data Protection there was loaded the text of the Act of January 22, 2004 on the Amendment of the Act on the Protection of Personal Data and the Act on Remuneration of Persons Holding State Managerial Posts (Journal of Laws No. 33, item 285) and the text of the Act on the Protection of Personal Data containing the aforementioned amendments.