]]>

GIODO przypomina, że prawo nie zezwala na wysyłanie spamu,

czyli niezamówionych informacji handlowych.

Ich nadawca może za to zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.


Strona głównaAktualności
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Aktualności
Ważne
Najpopularniejsze
Aktualności

GIODO zapowiedział kontrolę Poczty Polskiej - 12.11.2008 r.

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak2010-03-05
Wprowadził informację: 2008-11-12 15:57:04

GIODO zapowiedział kontrolę Poczty Polskiej

W związku z opublikowaniem w „Dzienniku” z 12 listopada 2008 r. artykułu „Służby śledzą nasze listy” Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podczas zorganizowanej jeszcze tego samego dnia konferencji prasowej zapowiedział kontrolę Poczty Polskiej.

Z informacji prasowej wynika, że „na Poczcie Polskiej specjalny system skanuje wszystkie koperty, a dane o adresatach i nadawcach trafiają do bazy danych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (…) Oprogramowanie takie zainstalowano już w poznańskiej sortowni Poczty Polskiej, ale docelowo ma działać w całym kraju”.

- Po 11 września na naszych oczach rozgrywa się walka między prawem do bezpieczeństwa a prawem do prywatności, między naruszaniem naszych praw i wolności a zdobywaniem informacji w imię zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Pytał tylko, czy są granice, których przekroczyć nie można. ABW ma bowiem prawo zbierać informacje o obywatelach, ale tylko w określonych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Z kolei Poczta Polska w pewnych sytuacjach ma, tak jak wiele innych instytucji, obowiązek współdziałania ze służbami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym z ABW. Zobowiązuje ją do tego m.in. Prawo pocztowe oraz rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Analizy wymaga jednak to, kiedy i jakie informacje o obywatelach można zbierać w demokratycznym państwie prawa – uznał GIODO. Nie ma wątpliwości, że upoważnione służby mogą zbierać informacje dotyczące konkretnych osób, gdy toczy się postępowanie przeciwko nim lub postępowanie w sprawie. Natomiast zbierania informacji „na przyszłość” zabrania m.in. art. 51 Konstytucji.

GIODO uznał, że w tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie kontroli na Poczcie Polskiej i zbadanie, czy tworzona jest jakaś baza danych i ewentualnie kto przetwarza gromadzone w niej informacje. Ważne będzie także ustalenie wielu szczegółów technicznych, jak choćby tego, w jaki sposób skanowane dane docierają do ABW. Dodać także trzeba, że GIODO ma ograniczone uprawnienia w stosunku do służb specjalnych, do których zalicza się również ABW. Przysługuje mu, co prawda, prawo żądania złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, jednak co do zasady nie może ich kontrolować, a więc i wydawać decyzji administracyjnych. Ponadto ABW jest zwolnione z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych.

Konferencja Prasowa GIODO