Odliczamy do RODO

104. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-03-17 11:03:11
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-06-21 10:56:46

W dniach 2-3 lutego 2016 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 104. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.

Jednym z najważniejszych punktów obrad była kwestia konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner, stwierdzającego nieważność decyzji  Komisji Europejskiej w sprawie programu ‘bezpiecznej przystani’. W dniu 3 lutego 2016 r. Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych wydała oświadczenie prasowe dotyczące konsekwencji wyroku TSUE w sprawie Schrems dla międzynarodowego przekazywania danych.

Uczestnicy obrad dyskutowali na temat kwestii poprawienia współpracy między organami ochrony danych na poziomie UE i na poziomie międzynarodowym.

Wśród omawianych tematów znalazły się również kwestie ochrony danych i prywatności związane ze śledzeniem Wi-Fi (ang. „Wi-Fi tracking”), kwestia możliwości przenoszenia danych oraz kwestia monitorowania pracowników. Ponadto omówiono zagadnienie publikacji danych osobowych urzędników rządowych oraz kwestię sieci e-zdrowia.

Podczas posiedzenia przyjęto program prac Grupy Roboczej Art. 29 na lata 2016-2018.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności