Odliczamy do RODO

106. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-06-27 12:06:23
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-06-27 12:22:05

W dniach 7-8 czerwca 2016 r. przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 106. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.

Ważnym punktem obrad były kwestie związane z „Tarczą prywatności UE-USA” (podczas poprzedniego posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2016 r. GR Art. 29 przyjęła opinię 01/2016 dotyczącą projektu decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przewidzianego w „Tarczy prywatności UE-USA” (WP238), jak również wydała oświadczenie dotyczące powyższej opinii).

Podczas posiedzenia omówiono również następujące istotne kwestie dotyczące planu działania GR Art. 29 na rok 2016 w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych, przygotowanie do wdrożenia mechanizmu spójności, opracowanie wytycznych dla administratorów i przetwarzających oraz kwestia planowanego przez GR Art. 29 zorganizowania zewnętrznych warsztatów dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, na które zaproszeni zostaną zewnętrzni interesariusze.

Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie przez GR Art. 29 w dniu 8 czerwca 2016 r. opinii 2/2016 dotyczącej publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym (WP239). Opinia przestawia ogólne zalecenia w zakresie zastosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do osób piastujących szeroko rozumiane funkcje publiczne. Przy czym należy wskazać, że opinia nie określa, jakie dane mają być ujawniane w odniesieniu do konkretnych osób, natomiast koncentruje się na zasadach, których należy przestrzegać przy takim udostępnianiu.

Wśród omawianych tematów znalazły się również kwestie dotyczące: ratyfikacji i wdrożenia ustawodawstwa FATCA na poziomie krajowym oraz transpozycji MIFID 2 (dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych) i MAR (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku).

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności