Strona głównaOdpowiedzi na pytania
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Internetowy serwis ABI informator
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Zapisz się do newslettera GIODO
Odpowiedzi na pytania

Komunikaty

Komunikat w sprawie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (wstęp)

Komunikat o pytaniach prawnych

Komunikat dot. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych

definicji administratora danych

definicji danych osobowych

definicji zbiorów danych osobowych

instytucji powierzania przetwarzania danych

obowiązku informacyjnego

pojęcia "drobnych bieżących spraw życia codziennego" - użytego w ustawie

pojęcia zgody na przetwarzanie danych

praw osób, których dane dotyczą

przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

publikacji danych

rejestracji zbiorów danych

Systemu Eurodac

Systemu Informatycznego Schengen

udostępniania danych

zabezpieczenia danych

pozyskiwania danych

dotyczące przepisów sektorowych

aktów stanu cywilnego

banków

budownictwa

Biura Informacji Kredytowej (BIK)

ewidencji ludności i dowodów osobistych

geodezji i kartografii

jawności życia publicznego

kościołów

marketingu

nauczycieli

opieki zdrowotnej

policji

pomocy społecznej

postępowań administracyjnych

postępowań i akt sądowych

postępowań podatkowych

pracodawców

przedsiębiorców

przekazywania danych osobowych firmom windykacyjnym

przewoźników

samorządu terytorialnego

służb mundurowych

Społecznej Inspekcji Pracy

spółdzielni mieszkaniowych

spółek akcyjnych

straży miejskiej

szkolnictwa

świadczenia usług drogą elektroniczną

telekomunikacji

ubezpieczeń

Urzędów Skarbowych

wspólnot mieszkaniowych

wykonywania mandatu posła lub senatora

zakładu ubezpieczeń społecznych

zamównień publicznych

zasobu mieszkaniowego gminy

Inne

Odpowiedź na pismo dotyczące wprowadzenia identyfikatorów do poruszania się po mieście podczas Światowych Dni Młodzieży

Odpowiedź na pytanie co zrobić, aby zlikwidować konto użytkownika portalu internetowego

Odpowiedź na pytanie czy pracodawca musi mieć zgodę na publikację zdjęć pracownika w intranecie

Odpowiedź na pismo dotyczące wyjaśnienia kwestii obowiązku zgłoszenia do Biura GIODO uruchomienia kamery do udokumentowania procesu rozbiórki centrum handlowego

Odpowiedź na pytanie czy pracodawca może odmówić udzielenia organizacji związkowej informacji dot. podania najniższego i najwyższego wynagrodzenia płacy zasadniczej dla pracowników zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach pracy, w poszczególnych wydziałach i działach oraz stanowiskach samodzielnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przeliczeniu na pełny etat w formie tabelarycznego zestawienia