]]>

GIODO przypomina, że prawo nie zezwala na wysyłanie spamu,

czyli niezamówionych informacji handlowych.

Ich nadawca może za to zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.


Strona główna Aktualności Archiwum aktualności
Menu
Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie
Aktualności
Ważne
Najpopularniejsze
Archiwum aktualności

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak-
Wprowadził informację: 2004-10-11 14:29:57
Dnia 1 listopada 2004 r. upłynął termin, określony w § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), dla administratorów przetwarzających dane w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli w dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004 r., na dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do wymogów określonych w § 7 oraz załączniku do tego rozporządzenia.

W związku z powyższym informujemy, że na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są opracowania, które mogą ułatwić administratorom danych wdrożenie przepisów rozporządzenia. Opracowane są następujące zagadnienia:
  1. Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa.
  2. Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji.