Według zagadnień

Dane wrażliwe

DOLiS/DEC-361/16/42223,42228

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-05-16
Wprowadził informację: Anna Żuber2016-06-29 15:38:39
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 16 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-343/16/40032,40020

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-05-10
Wprowadził informację: Anna Żuber2016-06-29 15:35:32
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 10 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-241/16/24813, 24817

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-04-04
Wprowadził informację: Joanna Sułek2016-06-28 12:07:48
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 4 kwietnia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 lutego 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-89/16/6611,6622) oraz poprzedzającej ją decyzji z 30 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-363/15/34498,34502) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-236/16/23877, 23871

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-31
Wprowadził informację: Joanna Sułek2016-06-28 11:30:12
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 31 marca 2016 r. o uchylenie decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-58/16/4810,4815) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-299/15/27199,27204) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-230/16/22886, 22881

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-30
Wprowadził informację: Joanna Sułek2016-06-28 13:53:00
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 30 marca 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-60/16/4881,4886) oraz poprzedzającej ją decyzji z 23 września 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-776/15/86858,86865) oraz umorzenie postępowania w całości.

Informacja publiczna

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-01-20
Wprowadził informację: Maciej Lipka2017-01-20 15:01:23
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-01-20 15:54:27

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DIS/DEC-783/16/77613

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-08-31
Wprowadził informację: Mariusz Malewski2017-04-11 10:33:26
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Święćkowska 2017-04-12 08:35:47
Wyrokiem z dnia 14 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1813/16) uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2016 r. sygn. DIS/DEC-783/16/77613 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. DIS/DEC-687/16/68356. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że w niniejszej sprawie brak było po stronie GIODO podstaw do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, która została już wcześniej udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci zanonimizowanej. Organ, wobec uprzedniego udostępnienia żądanych informacji publicznych, powinien poinformować pisemnie skarżącego o tym fakcie podając ścieżkę dostępu do wskazanych decyzji (poprzez podanie w zakresie jakiego „zagadnienia” bądź jakiego „rodzaju instytucji” dana decyzja została udostępniona w BIP). WSA wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę Generalny Inspektor winien pisemnie poinformować skarżącego, że wnioskowane przez niego decyzje administracyjne opublikowane zostały w BIP i wskazać sposób dostępu do tych danych (link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EB1F0BDCE).

DOLiS/DEC-866/13/54672

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-20 09:35:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DIS/DEC-158/13/9658

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-03-27
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-03-27 15:35:38
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2014-04-16 13:55:44

DOLiS/DEC-1345/13/86415

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-12-23
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-03-05 14:11:38
Ostatnio modyfikował: Anna Ciesielska 2016-08-24 13:29:36

Internet

DIS/DEC-4/16/684

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-01-07
Wprowadził informację: Krzysztof Stegienka2016-07-20 13:33:59
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:02:59
Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn. DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania, oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC-971/15/107373,107392

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-22
Wprowadził informację: Paulina Michalak-Jaworska2016-01-22 11:21:53
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC- 1180/12/72653,72655

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-10-09
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-10-09 13:14:11
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DIS/DEC-796/15/89140

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-10-02
Wprowadził informację: Krzysztof Stegienka2016-07-20 13:29:39
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 14:51:22
Decyzja z 2 października 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zapewnienie w procesie rejestracji w serwisie możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek oraz uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC – 795/15/88744,88746

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-09-30
Wprowadził informację: Paulina Michalak-Jaworska2016-01-22 11:28:33
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Kontrola osób

DOLiS/DEC-571/13/32247,32248

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-05-23
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2013-07-25 09:01:33
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-17/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-01-09
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2013-07-05 09:22:28
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1161/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2012-11-21
Wprowadził informację: Olga Sętowska2013-11-21 14:20:13
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1087/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2012-11-12
Wprowadził informację: Olga Sętowska2013-11-19 12:39:25
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1060/12

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2012-10-30
Wprowadził informację: Olga Sętowska2013-11-21 14:32:33
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2016-08-24 13:29:36

Marketing

GI/DEC-DIS-24/02/93

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-04-27
Wprowadził informację: Paulina Kuziak2017-04-27 10:54:12
Ostatnio modyfikował: Paulina Kuziak 2017-04-27 10:59:08
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

DEC/DIS-323/16/35657

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-04-27
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-21 12:16:38
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-07-21 14:59:20
Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DIS/DEC-92/16/6605

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-01-29
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-21 12:27:34
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-07-21 15:06:09
Decyzja z 29 stycznia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące braku swobody w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

DOLiS/DEC-328/15/30939,30945

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-04-17
Wprowadził informację: Joanna Sułek2015-07-28 16:01:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-110/10/3760, 3762

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-04-14
Wprowadził informację: Joanna Wiśniewska2015-04-14 14:34:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Media

DOLiS/DEC-1056/13/63947,63953

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-09-27
Wprowadził informację: Joanna Wiśniewska2013-10-07 09:25:23
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC- 638/13

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: DOLiS2013-06-18
Wprowadził informację: Karol Szewczuk2013-07-11 10:31:57
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2013-11-28 12:57:05

DOLiS/DEC- 621/13

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: DOLiS2013-06-13
Wprowadził informację: Karol Szewczuk2013-07-11 10:33:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2013-11-28 12:57:05

DOLiS/DEC-369/13/20180,20186,20187

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-03-29
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2013-06-26 09:26:38
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-02-06
Wprowadził informację: Olga Sętowska2013-07-04 12:08:46
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Obowiązek informacyjny

DEC/DIS-323/16/35657

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-04-27
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-21 12:16:38
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-07-21 14:59:20
Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DOLiS/DEC-147/16/10590,10591

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2016-02-18
Wprowadził informację: Aleksandra Lutomska2016-05-24 15:53:07
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-05-24 15:54:47
Decyzja z 18 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na niewypełnienie przez Biuro Informacji Gospodarczej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-10-10
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-14 13:03:49
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-04-14 13:07:45
Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC-708/15/79078,79085

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-08-28
Wprowadził informację: Małgorzata Makowska2015-09-11 10:40:16
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-792/13/48031,48036

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Katarzyna Nawara2015-02-20 12:04:21
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Postępowanie sądowe

DOLiS/DEC-881/14/70361,70362

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-09-05
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-09-16 10:40:40
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-842/13/50914,50916

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-08-09
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-01-17 14:42:06
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC - 660/13/38808,38809

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-06-20
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2013-07-25 09:04:26
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC- 593/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-05-28
Wprowadził informację: Anna Zajda2013-07-24 15:23:13
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-564/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-05-21
Wprowadził informację: Anna Zajda2013-08-26 15:51:38
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Postępowanie administracyjne

DOLiS/161/15/13409,13410

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-20
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-03-04 11:19:38
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-1109/14/91000,91010

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-11-20
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-03-04 11:24:20
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-906/14/72350,72351

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-09-16
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-03-04 11:13:23
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-842/14/66511,66518

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-08-26
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-03-04 11:02:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-782/14/61342,61347

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-08-07
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-03-04 11:22:06
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Powierzenie przetwarzania

DIS/DEC-594/15/62961

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-07-15
Wprowadził informację: Michał Prószyński2015-08-07 10:53:59
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-08-07 11:29:44

DIS/DEC-302/15/27465

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-04-03
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-22 08:45:59
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-07-22 08:58:03
Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-10-28
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-11-17 13:13:04
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2014-11-20 11:35:27

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-10-23
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-11-17 13:06:54
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2014-11-20 11:39:15

DOLiS/DEC-977/14/79332,79334

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-10-09
Wprowadził informację: Henryk Hoser2015-06-25 14:17:57
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Publikacja danych

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-01-20
Wprowadził informację: Maciej Lipka2017-01-20 15:01:23
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-01-20 15:54:27

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-10-30
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-11-17 13:15:46
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2014-11-19 11:30:49

DOLiS/DEC-908/14/72365,72366

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-09-16
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-10-31 12:04:03
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-791/14/61884,61869

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-08-08
Wprowadził informację: Magdalena Bachura2014-10-06 11:19:58
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-231/14

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-03-13
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2014-05-06 13:32:53
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Rejestracja zbioru

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-10-28
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-11-17 13:13:04
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2014-11-20 11:35:27

DIS/DEC-916/14/72987

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-09-18
Wprowadził informację: Jacek Młotkiewicz2015-01-16 13:38:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 13:28:16

DIS/DEC-887/14/70735

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-09-09
Wprowadził informację: Jacek Młotkiewicz2015-04-07 12:18:02
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 13:40:21

DIS/DEC-446/14/35683 dot. DIS-K-421/13/14

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-05-09
Wprowadził informację: Rafał Mierzwa2015-04-16 10:14:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-08-10 14:00:23

DIS/DEC-879/13/54787

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-03-27
Wprowadził informację: Agnieszka Budzyn2014-03-27 15:43:47
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2014-04-16 13:53:39

Udostępnienie danych

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-10-10
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-14 13:03:49
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-04-14 13:07:45
Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC-720/15/80720, 80724

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-09-03
Wprowadził informację: Joanna Sułek2015-09-14 09:27:32
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC–634/15/69221,69226

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-07-30
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2015-09-14 11:02:56
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-24 13:29:36
Decyzja z 30 lipca 2016 r. nakazująca portalowi udostępnienie osobie wnioskującej numerów IP urządzeń wskazanych użytkowników serwisu internetowego na potrzeby wytoczenia powództwa cywilnego

DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-07-24
Wprowadził informację: Magdalena Bachura2015-09-14 15:21:46
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-176/15/14309, 14318, 14324

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-24
Wprowadził informację: Magdalena Bachura2015-02-24 09:47:15
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Wierzytelności

DOLiS/DEC-89/15/10209,10211,10212

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-02-11
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2015-02-18 12:26:54
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: DOLiS2015-02-10
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-02-20 12:26:47
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-14 12:33:21

DOLiS/48/15/6615,6623,6627

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: DOLiS2015-01-29
Wprowadził informację: Marta Marciniak2015-02-20 13:49:58
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-15 12:24:09

DOLiS/DEC–770/14/60757,60759,60760

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-08-05
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-08-26 14:40:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC – 675/14/55188,55189,55191,55193,55195,55196

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2014-07-17
Wprowadził informację: Magdalena Krystyniecka-Konopcz2014-08-12 10:28:30
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

Zabezpieczenie danych

GI/DEC-DIS-118/01/812

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-04-27
Wprowadził informację: Paulina Kuziak2017-04-27 11:50:14
Ostatnio modyfikował: Paulina Kuziak 2017-04-27 11:52:58
Decyzja z dnia 21 września 2001r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-454/14/36247

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-08-04
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-08-04 13:48:54
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-05 10:03:23
Decyzja z 13 maja 2014 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-02-26
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-28 13:15:59
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-18 11:29:08

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na starszego posterunkowego policji na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2016-02-26
Wprowadził informację: Aleksandra Lutomska2016-04-28 13:18:45
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-04-28 13:26:12
Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego przez starszego posterunkowego policji w otoczeniu osób postronnych

DIS/DEC/884/15/98497

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-11-13
Wprowadził informację: Katarzyna Święćkowska2016-07-20 10:30:15
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 12:39:40
Decyzja z 13 listopada 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w zakresie nadawania upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych oraz uzupełnienia dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa.

Zdrowie

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS2015-10-10
Wprowadził informację: Sylwia Bator2016-04-14 13:03:49
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-04-14 13:07:45
Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC – 45/15/6068

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-01-27
Wprowadził informację: Anna Zajda2015-02-19 14:46:17
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-688/13/40460,40468

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-06-27
Wprowadził informację: Małgorzata Makowska2013-07-25 10:02:22
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-647/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-06-19
Wprowadził informację: Łukasz Zięba2013-07-05 09:41:49
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

DOLiS/DEC-564/13

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-05-21
Wprowadził informację: Anna Zajda2013-08-26 15:51:38
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2016-08-24 13:29:36

Zgoda

GI/DEC-DIS-24/02/93

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2017-04-27
Wprowadził informację: Paulina Kuziak2017-04-27 10:54:12
Ostatnio modyfikował: Paulina Kuziak 2017-04-27 10:59:08
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

DIS/DEC-1072/14/87525

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Lewiński2016-11-06
Wprowadził informację: Krzysztof Stegienka2017-02-10 08:32:10
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-10 15:50:08
Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DIS/DEC-170/16/14463

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-03
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-20 17:27:05
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:50:35
Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-124/16/8641

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-02-10
Wprowadził informację: Rafał Mierzwa2016-07-21 08:21:16
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-22 09:29:20
Decyzja z 10 lutego 2016 r. zmieniająca pkt I decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r. (sygn. DIS/DEC-749/15/83430), w zakresie terminu jej wykonania.

DIS/DEC-55/16/4756

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-01-26
Wprowadził informację: Rafał Mierzwa2016-07-20 11:50:11
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:50:03
Decyzja z 26 stycznia 2016 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: DIS/DEC-868/15/96118), nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Adekwatność danych

DIS/DEC-170/16/14463

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-03
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-20 17:27:05
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:50:35
Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-955/15/105874

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-15
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-20 17:24:30
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 14:28:05
Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC-302/15/27465

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-04-03
Wprowadził informację: Danuta Salwa2016-07-22 08:45:59
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-07-22 08:58:03
Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DIS/DEC-887/14/70735

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO2014-09-09
Wprowadził informację: Jacek Młotkiewicz2015-04-07 12:18:02
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-07-24 13:40:21

DIS/DEC-1082/13/65715

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2013-10-08
Wprowadził informację: Paweł Romaniuk2013-11-04 10:08:07
Ostatnio modyfikował: Magdalena Bachura 2014-02-17 15:07:16

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

DESiWM/DEC-638/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-07-22
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-08-02 15:13:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-06 14:58:08
Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-630/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-07-20
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-08-02 15:08:50
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-16 14:30:54
Decyzja z 20 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-444/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral2016-05-31
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-06-27 13:05:01
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-06 14:58:04
Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM2016-05-31
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-06-27 13:11:02
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-08-22 11:17:14
Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-220/16

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Anna Zawiła2016-03-23
Wprowadził informację: Ania Zawiła2016-03-24 12:33:54
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-03-31 11:14:59
Decyzja z dnia 23 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

Pozyskiwanie danych

DIS/DEC- 218/16/19879

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2016-03-21
Wprowadził informację: Dorota Sitek2016-07-20 11:55:23
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 12:57:59
Decyzja z 21 marca 2016 r. dotycząca zakresu danych osobowych pozyskiwanych przez operatora telekomunikacyjnego.

DIS/DEC-967/15/106825

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-18
Wprowadził informację: Dorota Sitek2016-07-20 11:27:35
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 12:57:09
Decyzja z 18 grudnia 2015 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie pozyskiwania bez podstawy prawnej, danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi - wykraczających poza zakres wskazany w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanych w rezultacie dokonywania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość).

DIS/DEC-954/15/105865

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-12-15
Wprowadził informację: Michał Prószyński2016-07-20 09:25:54
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 14:43:13
Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby zmiana hasła do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób wnioskujących o wydanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia na podstawie przechowywanej przez Spółkę dokumentacji osobowej i płacowej następowała nie rzadziej niż co 30 dni.

DIS/DEC-844/15/93183

Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-10-21
Wprowadził informację: Michał Prószyński2016-07-20 09:22:59
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 15:48:38
Decyzja z 21 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego zawartych w kopiach dokumentów tożsamości lub innych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości klientów.

DIS/DEC-441/15/41273

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO2015-05-26
Wprowadził informację: Mariusz Malewski2016-03-21 13:01:54
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-07-21 14:38:48
Decyzja z 26 maja 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych poprzez zaprzestanie przetwarzania numerów PESEL oraz usunięcie ww. numerów pozyskanych w celu ewidencji osób wchodzących do budynków Spółki oraz z nich wychodzących.